MENU

Wie is Dirk?

Als Vlaams minister beschikte Dirk Van Mechelen over een uitgebreide en actieve website om iedereen te informeren over zijn beleid.

Nadat Van Mechelen opnieuw Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van kapellen werd, kwam de actualisatie van de website wat op de achtergrond te staan.

Het is de bedoeling dat deze nieuwe website daar verandering in brengt. Want Dirk heeft ondertussen niet stilgezeten.

Hij is bijzonder actief in het Vlaams Parlement (ondertussen realiseerde Dirk meer dan 1000 parlementaire initiatieven) en ook als burgemeester van Kapellen zorgt hij voor een actieve aansturing van zijn sterke ploeg.

Op deze website vindt u dan ook alle actuele informatie over de werkzaamheden van Dirk, zowel in het Vlaams Parlement als in Kapellen.

Voor zijn parlementaire werkzaamheden vindt u een overzicht van de tussenkomsten die Dirk maakte van op de tribune en van zijn parlementaire initiatieven. Ook de kritische vragen waarmee hij de bevoegde Vlaamse ministers het vuur aan de schenen legt, komen uitgebreid aan bod en worden van de nodige duiding en commentaar voorzien.

Dirks uitgesproken mening over actuele onderwerpen en uitdagingen vindt u onder het hoofdstuk opinie.

Tenslotte wordt de belangrijkste informatie over een aantal relevante dossiers zoals de overheidsfinanciën, de Oosterweelverbinding en het Antwerpse mobiliteitsvraagstuk of het oorlogserfgoed gebundeld in het onderdeel dossiers.

Ook over het reilen en zeilen in de gemeente Kapellen vindt u alle informatie op deze website. Nieuws uit de gemeenteraad en het college. Beslissingen die Dirk vanuit zijn opdracht als burgemeester nam en de vele realisaties van de Open VLD-mandatarissen in Kapellen komen hier aan bod.

Uiteraard kan iedereen via deze website ook zijn mening of standpunt kwijt of kan hij alle vragen die hij heeft aan Dirk stellen. De nodige formulieren en contactgegevens vindt u op de desbetreffende pagina’s.