MENU

21 juli viering gemeente Kapellen

Toespraak Dirk Van Mechelen

Burgemeester – Volksvertegenwoordiger

Kapellen  – 21 juli 2018

 

Dames en Heren,

Het is een jaarlijkse traditie om onze nationale feestdag te vieren.  Met het Te Deum in onze Sint Jacobuskerk en met een bloemenhulde voor de gesneuvelden van de twee wereldoorlogen.

We doen dit uiteraard op 21 juli.  Maar dit jaar leek het wel alsof we een hele maand België hebben gevierd.

In juni doken al Belgische vlaggen op in het straatbeeld.  En tot vorige week hing heel het land vol met onze driekleur.

Niet omdat een politicus, gouverneur of de koning daarom had gevraagd.  Nee, 23 voetballers in Rusland hebben dat klaargespeeld.

Onze Rode Duivels legden niet alleen het mooiste voetbal van het WK op de mat.

Ze zijn er ook in geslaagd om het land en haar inwoners te verenigen.

Allemaal voor het mooie voetbal, voor het groepsgevoel, voor het succes.

Dat is prachtig.  Samen hebben we daar van kunnen genieten.

De beelden van ons overvol en enthousiast Dorpsplein blijven in het geheugen gegrift.

We zullen nog heel lang spreken over die mooie zomer van 2018.

Iedereen zal het met me eens zijn dat sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder de kans geeft om te verbinden. Rang, stand, leeftijd, gender of afkomst spelen geen rol. Iedereen supportert mee.

Maar ik wil daar helemaal geen politieke betekenis aan geven.

Ik wil niet beweren dat de Rode Duivels ons land nu verenigd hebben.

Dat ze alle meningsverschillen doen vergeten.

Nee, de politieke recuperatie is ongepast.

 

Dames en heren,

Wat mij misschien nog het meeste opviel was het positivisme rond onze nationale ploeg. Dat hangt natuurlijk samen met de resultaten, met het mooie voetbal. Maar er was meer.

Want de positieve vibe was er niet alleen in ons land.

Gans de wereld keek op een positieve manier naar dat kleine Europese land.

Dat land dat sommigen een hell hole durven te noemen,

dat land dat van surrealisme een kwaliteit heeft gemaakt,

dat land dat twee jaar geleden even in de touwen leek te liggen door de brutale en genadeloze aanslagen van moslim extremisten.

Ons land verbaasde en verwonderde de hele wereld aangenaam.

 

Om zijn samenhorigheid op en naast het veld.

Om zijn ernst gecombineerd met dat typisch vleugje humor en zelfspot.

Om de evidentie waarmee taal, afkomst en temperament werden samengebracht in één ploeg.

“Tous ensemble” is vandaag meer dan een commerciële slogan.

Het is een manier van zijn en leven geworden.

 

Beste vrienden,

Op 21 juli 1831 legde Leopold I de eed af als eerste koning der Belgen door trouw te zweren aan de nieuwe grondwet. Het is precies die dag die als Nationale Feestdag wordt gevierd.

België kreeg op dat moment één van de meest liberale en vooruitstrevende grondwetten in de wereld. Die van een parlementaire monarchie.  Ons land werd erom geroemd en als voorbeeld gesteld.

Het is vandaag trouwens exact 5 jaar geleden dat Koning Filip de eed aflegde.  Ook dat was een broeierig warme dag.

Ik moet u er niet aan herinneren dat velen toen wat twijfelden aan Prins Filip.  Zou hij het wel kunnen?  Wat als er een nieuwe communautaire crisis komt?  Hebben we nog wel een koning nodig?

Wel, ik denk dat we na 5 jaar kunnen zeggen dat Koning Filip een voortreffelijk staatshoofd is.

Een jaar na zijn eedaflegging heeft hij de regeringsvorming in goede banen geleid.  Hij heeft daarbij de winnende partijen de sleutels in handen gegeven en zich verder terughoudend opgesteld, zoals het hoort.

Maatschappelijk legt de Koning de goede accenten, zonder zich in controverse te storten.

Er is interesse voor jongeren, voor andere geloofsgemeenschappen, voor economische ontwikkeling, sociale cohesie.

Hij blijft ook onze ambassadeur door het leiden van economische missies.

Filip en Mathilde vormen, met hun vier kinderen, een eigentijds koningspaar.

Dat zie je ook aan de kleine dingen.

Het Paleis maakt gebruik van sociale media.

En de Rode Duivels mochten zelfs in korte broek ten paleize verschijnen voor hun huldiging.

Ze willen meer dan ooit een koningspaar van en voor het volk zijn.

Daarom zijn wij hier vandaag, 21 juli, verzameld aan dit monument: enerzijds om de gruwelen van twee wereldoorlogen te herdenken, en  anderzijds om ons vorstenhuis te danken en onze hoop uit te spreken voor het welzijn van dit land.

Leve België, Leve de koning.

Ik dank u.