MENU

Ontvangst vrijwillige brandweer Kapellen

Geachte heer voorzitter van de zoneraad,

Geachte collega-burgemeesters,

 

Geachte heer zonecommandant,

Geachte mevrouw zonesecretaris, Beste Sabine,

 

Geachte heer postcommandant, Beste Bruno,

 

Beste officieren, onderofficieren en vrijwilligers van ons brandweerkorps,

en beste op rust gestelde officieren, onderofficieren en vrijwilligers.

 

Collega’s,

Het is ons zoals steeds een bijzonder genoegen om jullie allen van harte te mogen verwelkomen op ons gemeentehuis naar aanleiding van het nieuwe jaar.

Een traditie die we ook de volgende jaren in stand willen houden.

Ons korps is immers een hechte familie, en dit willen we graag zo houden door de banden met de gemeente stevig aan te halen.

De samenwerking donderdag tijdens, en na de hevige windstoten die ook onze gemeente zwaar troffen, toonden aan dat een perfecte samenwerking tussen ons Vrijwillig Brandweerkorps, onze politiediensten en onze Technische dienst en de mannen van “de loods” uitstekend verliep.

Samen met zijn allen de hand aan de ploeg om onze Kapelse bevolking, maar ook die van Stabroek en Brasschaat op het terrein ter hulp te snellen.

Een dikke proficiat en hartelijke dank voor jullie tomeloze inzet.

Zoals U allen genoegzaam weet maakt Kapellen, samen met 20 andere gemeenten, sinds 1 januari 2015 deel uit van de Brandweer Zone Rand.

Wij beschermen vandaag meer dan vierhonderd duizend inwoners en een grondgebied van 713 km².

Nu drie jaar later zijn we er nog niet helemaal, maar we zijn zeker al wel op de goede weg.

Zeker positief is dat we er de laatste jaren in geslaagd zijn nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

We weten allen dat de nieuwe wettelijke bepalingen een zwaar opleidingstraject opleggen, maar we zijn fier op onze nieuwe “rekruten”, die deze uitdaging aangaan.

Ook voor ons korps is een verjonging noodzakelijk om te kunnen voortbestaan en de vele nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Het is een beetje erop of eronder: zonder deze verjonging, kunnen we niet als vrijwillig korps blijven voortbestaan, en zouden we richting stad gaan met een volledige professionalisering.

Dit is iets dat niet ik, maar ook niet mijn collega’s uit het zonecollege en de zoneraad voor ogen hebben.

Wij blijven geloven in, wat ik steevast zegt: “professionele amateurs”.

Mannen, die stuk voor stuk de stiel kennen, de vaardigheden beheersen en onverschrokken hun verantwoordelijkheid nemen, dikwijls in erg moeilijke omstandigheden.

Dat groepsgevoel moeten we blijven koesteren en steunen. Vandaar ook onze samenkomst hier vandaag.

Ik zou daarom ook een lans willen breken voor onze Vriendenkring. Zij blijven mee het kloppend hart van ons korps. Met hun vele initiatieven willen ze ook van het ganse korps, actieven en gepensioneerden en hechte kring van vrienden maken.

Ze verdienen dan ook alle ondersteuning: van jullie in de eerste plaats, maar ook van de gemeente, en dit zeggen we hen vandaag ook graag toe.

Zo zullen we met plezier de foyer en de bijhorende voorzieningen van onze nieuwe polyvalente zaal ter beschikking stellen bij jullie Open Deur Dag. Zo kunnen we er en win – win situatie van maken.

En ik heb via de sociale media begrepen dat we, na de laatste succesvolle editie van de kerstboomverbranding vorige zaterdag, binnenkort gaan voor een kerstboomverbranding  “nieuwe stijl”.

Vanzelfsprekend staan we daar voor open. An Stokmans, onze schepen van feestelijkheden, en ikzelf nodigen jullie graag uit voor een gesprek hierover.

 

Beste vrienden,

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe voornemens.

Als gemeentebestuur zijn wij bijzonder fier op, en dankbaar voor ons Vrijwillig Brandweerkorps.

De Kapellenaren weten dat zij op jullie kunnen rekenen. En dit geldt nu meer dan ooit ook voor de buren uit Stabroek en Mariaburg.

Jullie zijn bliksemsnel, efficiënt en uiterst professioneel.

Kapellen is een korps dat binnen onze zone Rand naar waarde wordt geschat. Maar dit wil ook zeggen dat we hiervoor ook in de toekomst de middelen, mogelijkheden en mensen moeten kunnen krijgen.

Daarvoor rekenen we op onze Commandant, Bruno Weyers, onze Zone secretaris, Sabine Van Dooren, en ook ik zal mijn steentje bijdragen in de zoneraad.

Samen staan we sterk. Samen gaan we er ook in 2018 ten volle voor.

Veel succes, en wees steeds om- en voorzichtig mannen!

Beste wensen voor jullie allemaal en een bijzonder woord van dank ook aan jullie partners, die jullie werking mee ondersteunen en mogelijk maken.

Een reuze 2018 toegewenst.

Dirk Van Mechelen