MENU

Restauratie paviljoen park Sorghvliedt Hoboken is afgerond

Bijna 10 jaar na de opstart van het dossier Belvedère door toenmalig minister Van Mechelen, is de restauratie van het paviljoen op de heuvel in park Sorghvliedt een feit.

De slechte staat van het classicistische paviljoen was al jaren een doorn in het oog van de Hobokenaar. Daarom besloot schepen Annemie Langmans (Open Vld) in 2008 om aan te kloppen bij toenmalig minister Dirk Van Mechelen met de vraag om het paviljoen te beschermen als ZEN monument (monument Zonder Economisch Nut).

Minister Van Mechelen heeft toen zijn administratie opgedragen om een dossier daaromtrent op te starten, waardoor de Vlaamse gemeenschap voor 80% zou tussenkomen in de kosten voor restauratie.

Kort daarna ging een nieuwe Vlaamse Regering aan de slag zonder Open Vld en viel het ganse dossier stil.

Onder druk van het districtscollege van Hoboken besloot stad Antwerpen in 2011 om het dossier voor restauratie op te starten en een architect aan te stellen. Dat hield ook in dat de stad subsidies vroeg aan Vlaanderen om de werkzaamheden te financieren.

“Na bijna 10 jaar wachten en een jaar restauratiewerken zijn we blij dat het paviljoen terug in haar volle glorie is hersteld”, zegt Open Vld voorzitter Edith Lampo”, we hopen dat er veel leuke evenementen in en rond het paviljoen worden georganiseerd”.

“We hopen ook dat het district de nodige maatregelen heeft getroffen om het paviljoen te vrijwaren van graffiti en vandalenstreken”.

Op zaterdag 2 september om 20.00u wordt het paviljoen officieel geopend en om 20.45u is er een lichtspektakel voorzien.