MENU

Drones in het beleidsdomein

Schriftelijke vraag aan minister Maggie De Block

De inzet van drones voor allerhande toepassingen raakt steeds meer ingeburgerd. Bovendien zien we dat de ontwikkeling van de drones zelf bijzonder snel gaat.

De drones worden steeds groter en er komen steeds meer toepassingen waarbij één of zelfs verschillende personen kunnen vervoerd worden.

Recentelijk berichtten de media bijvoorbeeld nog over de ontwikkeling van een drone die als MUG kon worden ingericht.

  1. Op welke manier worden de evoluties inzake drones binnen uw beleidsdomein opgevolgd? Gebeurt dit systematisch of eerder ad hoc?
  2. Welke mogelijkheden ziet u op dit ogenblik voor het eigen beleidsdomein?
  3. Kunnen op termijn drones de taken van helikopters overnemen? Hoe wordt daar rekening mee gehouden bij het vastleggen van het langetermijn investeringstraject?

 

Antwoord op de parlementaire vraag van de heer Van Mechelen

Dossiers met betrekking tot drones binnen mijn beleidsdomein leveren ons vandaag meer vragen op dan antwoorden.

Het door u aangehaalde voorbeeld is hier een perfect voorbeeld van.

Er was voor de duidelijkheid geen sprake van een MUG-drone, maar van een AED-drone.

Een MUG-drone zou betekenen dat deze een arts, een verpleegkundige en hun uitrusting ter plaatse zouden brengen, wat eerder zou uitdraaien op een kleine heli dan een drone.

Wat de AED-drone betreft hebben wij vandaag volgende grote vraagstukken :

Wanneer deze drone activeren? Bij elke situatie waar de aangestelde van de 112-centrale een potentiële hartstilstand zou vermoeden zal dan het meest veilige antwoord zijn.

Gezien voorgaande zou het aantal noodzakelijke drones te verspreiden over het grondgebied vrij hoog komen te liggen.

Vraag is dan ook : wie zal deze drones kunnen/mogen besturen als piloot en hoe wij deze piloten beschikbaar gaan houden op deze multipele lokalisaties.

Aangezien de meeste hartstilstanden binnenshuis plaats grijpen is er ook de vraag hoe de drone-AED binnen zal geraken in de gebouwen of hoe en waar de AED-drone buiten zal opgehaald kunnen worden om hem tot bij het slachtoffer te brengen.

Uit alle voorgaande rijst dan de vraag of er wel een reëele tijdswinst zou zijn bij inzet van dit type interventiemiddel.

En tenslotte is er de vraag hoe de AED-drone na inzet terug naar zijn vertrekplaats zal geraken en hoe deze na gebruik opnieuw geconditioneerd zal worden voor een volgend gebruik.

Zolang al deze vragen zonder afdoend antwoord blijven, en de patiëntveiligheid niet sluitend gegarandeerd kan worden, is de inzet van drones voor mij nog niet aan de orde.