MENU

Parlementaire vraag over de “Vlaamse Wijnbouw”

Vraag van de heer Dirk Van Mechelen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over “de Vlaamse wijnbouw”

Dirk Van Mechelen (Open Vld): Het economisch belang van de Vlaamse wijnbouw blijft stijgen. Het probleem is echter dat in Frankrijk een accijnstarief wordt gehanteerd van 0,08 euro, terwijl bij ons 0,65 euro voor stille wijnen en zelfs 2,09 euro voor mousserende wijnen geldt. Dat concurrentienadeel is uiteraard niet bevorderlijk voor de lokale, beginnende wijnbouwer.

Valt het te overwegen om wijnhandel en wijnproducenten in dit geval los te koppelen?

Antwoord minister Johan Van Overtveldt (Nederlands): Er bestaat in België geen differentiatie van accijnstarieven voor wijn op basis van de oorsprong van de wijn, noch op basis van de hoedanigheid van de persoon die de wijn in omloop brengt in België. Dit is in overeenstemming met richtlijn 92/84/EEG van de Raad van 19 oktober 1992.

Wanneer een Belgische handelaar Franse wijnen aanbiedt in België, zijn exact dezelfde accijnstarieven van toepassing als wanneer een Belgische producent zijn wijnen aanbiedt. Er is op dit moment niet in een loskoppeling of differentiatie voorzien. Dit mag voor mij op tafel komen, maar we moeten wel goed rekening houden met wat Europa op dat vlak toestaat.