MENU

Wie slachtoffer is van verlies rijbewijs mag niet gestraft worden

Het slachtoffer zijn van een diefstal van je portefeuille of die verliezen is nooit leuk.  Iedereen die het al eens heeft meegemaakt, weet dat er ook heel wat formaliteiten bij komen kijken, zoals het melden en aanvragen van nieuwe documenten.

“Wie melding maakt van verlies of diefstal van zijn of haar identiteitskaart krijgt bij de politie een voorlopig identiteitsbewijs waarmee men zich kan behelpen in de tussentijd dat er een nieuwe identiteitskaart wordt aangevraagd en afgeleverd”, verduidelijkt Dirk Van Mechelen.

“Voor een rijbewijs bestaat er niet zo’n document.  In de tijd tussen melding van diefstal en verlies en het aanvragen en afleveren van een nieuw rijbewijs mag de betrokkene strikt gezien niet met de wagen rijden.  Wie dat toch doet en wordt gecontroleerd, wordt daarvoor beboet.  Wie in tussentijd betrokken zou zijn bij een ongeval met de wagen, kan in problemen komen met de verzekering”, gaat de volksvertegenwoordiger verder.

“In feite wordt iemand die bestolen wordt of die zijn portefeuille verliest, daarvoor bijna gestraft.  Ik heb daarvoor aan mobiliteitsminister Bellot gevraagd of dit niet anders kan.  Bijvoorbeeld door net zoals voor de identiteitskaart een voorlopig bewijs van diefstal of verlies af te geven”, vervolgt de Kapelse burgemeester.

“De minister bevestigt de problematiek en wijst erop dat er vroeger inderdaad zo’n bewijs bestond, maar dat dit werd afgevoerd omdat dit te omslachtig was en omdat de aanvraag en aflevering van een nieuw rijbewijs twee dagen in beslag kan nemen.  In praktijk klopt dat echter op de meeste plaatsen niet.  In sommige gemeentes zijn periodes van 3 weken vooraleer een nieuw rijbewijs kan worden uitgereikt geen uitzondering”, kadert Van Mechelen de problematiek.

“Ik roep de minister en de regering dan ook op om hier werk van te maken.  Het moet in deze digitale tijden toch perfect mogelijk zijn om snel een bewijs van verlies of diefstal af te leveren of om deze informatie op te nemen in de politiedatabank, zodat dit, indien nodig, kan worden geverifieerd.  Ik vind in ieder geval dat slachtoffers niet bijkomend gestraft mogen worden.  Dit is zo’n voorbeeld van een kleine maatregel zonder kosten die de gevolgen van een vervelende situatie vanuit de overheid zoveel mogelijk tracht te beperken”, besluit Dirk Van Mechelen.