MENU

Verplichte BTW-kwartaalvoorschotten afgeschaft

Bedrijven moeten om de drie maanden een kwartaalvoorschot van hun BTW-inkomsten betalen aan de overheid.  De hoogte van het voorschot houdt echter geen rekening met de werkelijke omzet van het kwartaal, maar met de omzet van het vorige kwartaal.

Kamerlid Dirk Van Mechelen: “Veel ondernemingen hebben een schommelende omzet doorheen het jaar.  Soms moeten ze dus een heel hoog voorschot ophoesten, dat niet overeenstemt met hun inkomsten.  Er zijn zelfs voorbeelden waarbij bedrijven voorschotten betalen, zonder dat ze omzet boeken.  Doen ze dit niet, dan wordt nog een hoge intrest aangerekend.  Dit is dus een oneerlijk systeem, dat bedrijven financieel in de problemen kan brengen.”

Op vraag van Van Mechelen en zijn collega Luk Van Biesen werkte de minister van Financiën een oplossing uit.  “De verplichting om kwartaalvoorschotten te storten, verdwijnt vanaf april 2017.  Voortaan kunnen bedrijven kiezen om ofwel kwartaalvoorschotten te storten, ofwel één keer per jaar een voorschot te storten in de loop van december.  Op die manier sluit het voorschot nauw aan bij de reële omzet van het aflopende jaar.”