MENU

Brandweermannen krijgen binnenkort weer eretekens

“(Vrijwillige) brandweerlieden verlenen belangrijke diensten aan de maatschappij en de bevolking. Velen onder hen komen dan ook in aanmerking voor een onderscheiding met een burgerlijk ereteken. Veel brandweerlieden zijn terecht erg fier op hun eretekens die een weerspiegeling zijn van hun anciënniteit, hun graad, hun inzet,” zegt Dirk Van Mechelen.

“Als Kapels burgemeester weet ik dat de procedure voor aanvraag en toekenning van deze eretekens doorgaans complex en omslachtig is. Daarom werd een omzendbrief en aanpassing van de regelgeving in het vooruitzicht gesteld”, gaat Van Mechelen verder.

“Die herwerking heeft echter een aantal gevolgen. Dergelijke eretekens kunnen in feite jaarlijs op 2 momenten (promoties genoemd) worden uitgereikt: op 8 april, de geboortedag van koning Albert I en op 15 november, de dag van de dynastie. Door de aanpassingen aan de regelgeving is 15 november 2014 de laatste promotie geweest. Sindsdien heeft geen enkele brandweerman nog een burgerlijk ereteken gekregen”, gaat Van Mechelen verder.

“Naar aanleiding van mijn vragen daarover bevestigde minister Reynders dat er werk wordt gemaakt van het KB om hieraan te remediëren. Dit KB ligt momenteel bij de Raad van State. Nadien kan het verder worden behandeld. Ik heb er dan ook goede hoop op dat we binnenkort de Kapelse en andere brandweerlieden weer hun verdiende eretekens kunnen opspelden”, besluit Dirk Van Mechelen.