MENU

Verlies of diefstal van uw rijbewijs

Parlementaire vraag aan de minister van Justitie.

Verlies of diefstal van een portefeuille is vaak confronterend, vervelend en gaat altijd gepaard met heel wat administratieve verplichtingen.

Wanneer melding wordt gemaakt van verlies of diefstal van een identiteitskaart wordt een tijdelijke identiteitskaart meegegeven in afwachting van de aanvraag en de aflevering van een nieuwe kaart.

Bij aangifte van verlies of diefstal van een rijbewijs wordt daar vaststelling van gedaan, maar krijgt de betrokkene geen tijdelijk document mee waarmee diefstal of verlies kan worden gestaafd.

De betrokkene kan juridisch in de periode tussen de vaststelling van verlies of diefstal van het rijbewijs en de aflevering van een nieuw rijbewijs geen (gemotoriseerd) voertuig besturen.  Het afleveren van een tijdelijk document (eventueel in tijd beperkt), zoals dat ook voor de identiteitskaart bestaat, zou heel wat negatieve praktische gevolgen van verlies of diefstal van het rijbewijs kunnen verhelpen.

  1. Hoe komt het dat, naar analogie met de identiteitskaart, bij verlies of diefstal van het rijbewijs, geen document van verlies wordt meegegeven bij aangifte, dat kan fungeren als tijdelijk geldig document voor de duur van de aanvraag en het afleveren van een nieuw rijbewijs?
  2. Wat zijn de eventuele praktische en juridische obstakels om dit te kunnen doen?
  3. Bent u bereid de nodige maatregelen te nemen zodat dergelijk tijdelijk document kan worden uitgereikt?  Binnen welke termijn zal dit gebeuren?

Antwoord van de minister:

Er bestaan effectief twee verschillende procedures inzake het verlies of diefstal van een rijbewijs of een identiteitskaart.

De regels rond het rijbewijs zijn te vinden in het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.  Deze wetgeving valt echter in de eerste plaats onder de bevoegdheid van mijn collega’s, de heer Jambon, Minister van Binnenlandse Zaken en de heer Bellot, Minister van Mobiliteit, aan wie u deze vraag ook hebt voorgelegd.