MENU

Schriftelijke vraag aan de minister van Landsverdediging met betrekking tot de militaire politie

  1. Hoe is het personeelsaantal van de militaire politie de voorbije tien jaar geëvolueerd, per jaar?
  2. Hoe ziet u dit personeelsaantal verder evolueren?
  3. Hoe is de gemiddelde leeftijd van de militaire politie de laatste tien jaar geëvolueerd?
  4. Voorziet u hervormingen bij de militaire politie?  Kan u toelichten?

Antwoord van de minister:

  1. De gevraagde gegevens bevinden zich in tabel 1.
  2. De gevraagde gegevens bevinden zich in tabel 2.  Deze gegevens houden rekening met een geplande werving van 7 vrijwilligers en 3 onderofficieren per jaar.
  3. De gevraagde gegevens bevinden zich in tabel 1.
  4. Zoals beschreven in de Strategische Visie zal de Militaire Politie in de nieuwe structuur van Defensie deel uitmaken van een ‘joint’ Logistiek Bataljon algemene steun.  De opdrachten van de Militaire Politie zullen in grote lijnen ongewijzigd blijven.  Hun verdeling op het grondgebied zal gebeuren in functie van het plan van de geografische inplanting van de kwartieren dat nog de goedkeuring moet krijgen van de regering.

 

Tabel 1: Evolutie personeel MP en gemiddelde leeftijd van de laatste 10 jaar

 

Jaar

Année

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aantal MP

Nombre MP

118 131 139 183 189 188 201 208 223 244
Gemiddelde leeftijd

Age moyenne

39,61 38,95 39,09 39,50 40,50 41,00 40,25 40,84 41,50 42,50

 

 

Tabel 2: Evolutie personeel MP per categorie

 

Jaar

Année

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Officieren

Officiers

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Onderofficieren

Sous-officiers

52 56 54 60 56 54 56 53 57 59 59 61 64 61
Vrijwilligers

Volontaires

157 152 146 150 142 139 132 126 123 118 117 115 115 111
Totaal

Total

219 218 210 220 208 203 198 189 190 187 186 186 189 182