MENU

Brandweer ontvangen op het gemeentehuis

Op zondag 15 januari werd het voltallige korps ontvangen op het gemeentehuis.

Hieronder vindt u mijn toespraak.

Geachte heer voorzitter van de zoneraad,

Geachte collega-burgemeester(s),

Geachte heer zonecommandant, verontschuldigd

Geachte mevrouw zonesecretaris, Beste Sabine,

Geachte heer postcommandant, Beste Bruno,

Beste officieren, onderofficieren en vrijwilligers van ons brandweerkorps,

En beste op rust gestelde officieren, onderofficieren en vrijwilligers.

Collega’s,

Het is ons zoals steeds een bijzonder genoegen om jullie allen van harte te mogen verwelkomen op ons gemeentehuis naar aanleiding van het nieuwe jaar. Een traditie die we ook de volgende jaren in stand willen houden.

Ons korps is immers een hechte familie, zoals we vorige week in triestere omstandigheden nog konden ervaren, en dit willen we graag zo houden door de banden met de gemeente stevig aan te halen.

Zoals U allen genoegzaam weet maakt Kapellen, samen met 20 andere gemeenten, sinds 1 januari 2015 deel uit van de Brandweer Zone Rand.

Wij beschermen vandaag 413.603 inwoners en een grondgebied van 713 km².

Hiervoor zetten we 851 medewerkers in:

  • 795 vrijwilligers
  • 36 beroepsmensen
  • en 20 medewerkers in de ondersteunende diensten.

En 234 voertuigen!

Nu twee jaar later zijn we er nog niet helemaal, maar we zijn zeker al wel op de goede weg.

Tijdens de zoneraad van november ll. – de raad waarop onder meer het budget voor 2017 werd goedgekeurd – werd volgende conclusie gemaakt:

‘De inspanningen worden zichtbaar, het vertrouwen groeit’.

De Brandweer Zone Rand zal dit jaar werken met een budget van zo’n 20 miljoen euro. Naast een kleine 11 miljoen aan personeelskosten, gaat het ook om 4,5 miljoen aan werkingskosten én 4,4 miljoen aan investeringen. Zo zitten we dicht bij een goede budgettaire verdeling van 50%  personeelskosten – 25% werkingsmiddelen en 25% investeringskosten.

De gemeente Kapellen (26.745 inwoners) levert hiervoor een bijdrage van 832.195 euro. (6,7% van het totale ontvangstenbudget)

Een inspanning van circa 31 euro per inwoner.

Voor 2017 werden drie speerpunten vooruitgeschoven.

Allereerst is er capaciteit en bedrijfsvoering. Daarbij is het onder meer de bedoeling om het operationeel kader op kracht te brengen en het niet-operationeel kader te versterken waar nodig.

Zo worden er 30 bevorderingen doorgevoerd en worden 14 extra beroepskrachten voorzien om de verschillende brandweerkorpsen te ondersteunen.

Een tweede speerpunt is de fusie van kracht. Daarbij worden lokale initiatieven omgevormd tot zonale projecten.

Zo worden alle manschappen gelijkwaardig gekleed en beschermd,

worden er initiatieven ontwikkeld om de gezondheid van de brandweermannen te bewaken en hun fysieke geschiktheid op peil te houden,

en komt er een uniforme vernieuwing van de radiocommunicatie, de pagers en de zendapparatuur.

Zo wordt in 2017 meer dan 620.000 euro geïnvesteerd in de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen en 385.000 euro voor de vernieuwing van de zend- en oproepapparatuur.

Speerpunt nummer drie gaat om het waarmaken van keuzes. Het blijvend investeren in rollend materieel, inclusief een herverdeelplan binnen de hele zone.

  • Er wordt 2,5 miljoen euro vrijgemaakt voor nieuw materieel en wagens.

Hier in Kapellen mogen we een gloednieuwe bosbrandweerwagen verwachten, in vervanging van de versleten UNIMOG.

  • Ook wordt fors ingezet op opleidingen en vrijwilligers: het budget voor opleidingen wordt met maar liefst 51% verhoogd ten opzichte van vorig jaar, tot een totaalbedrag van 440.000 euro.
  • Dit jaar zal de zone ook een nieuwe aanwervingsronde voor vrijwilligers organiseren.

 

Beste vrienden,

In onze gemeente zagen we in 2016 kapitein Ivo Van Assche met pensioen gaan en verliet Sabine Van Dooren het college van burgemeester en schepenen om zonesecretaris van de Brandweer Zone Rand te worden. 2017 is dus voor Kapellen als het ware het jaar 1…

Wel, Postcommandant Bruno Weyers en zijn manschappen doen dat goed. Dat zal u seffens horen, als Bruno terugkijkt naar 2016 en vooruitblikt naar 2017.

 

Beste vrienden,

Mocht u er nog aan twijfelen: Kapellen maakt graag deel uit van de Brandweer Zone Rand. Ik zei het eerder al ‘de inspanningen worden zichtbaar, het vertrouwen groeit’. Dit is een verhaal waaraan velen hun verdienste hebben, niet in het minst zonecommandant Erik Janssens en zonesecretaris Sabine Van Dooren. (bloemetje)

Maar ik wil in het bijzonder jullie van harte bedanken voor jullie niet-aflatende inspanningen, voor jullie uitmuntende expertise, voor jullie tomeloze inzet en voor de vertrouwenwekkende samenwerking. Een dikke merci!

Tot slot wens ik jullie en jullie familie het allerbeste toe voor 2017, in het bijzonder een goede gezondheid die jullie toelaat om al jullie ambities waar te maken.

Dirk Van Mechelen

15 januari 2017