MENU

Schuine overweg Kapellen wordt veilige fietsoversteek

Begin 2018 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van de omgeving van de ‘schuine’ overweg in Kapellenbos. Er komt een overzichtelijkere aansluiting van de De Pretlaan op de Kalmthoutsesteenweg, een dubbelrichtingsfietspad en nieuwe oversteken voor fietsers, zodat die niet meer over de schuin liggende rails moeten rijden. Met deze aanpassingen wordt de zwakke schakel in de drukke fietsverbinding tussen Kapellen en Kalmthout veranderd in een veilige en comfortabele fietsomgeving. Het onduidelijke kruispunt wordt overzichtelijker gemaakt en nieuwe fietsoversteken en vrijliggende fietspaden zorgen voor betere fietsveiligheid.   Nutsmaatschappijen starten in de zomer van 2017 met werken in de rand van de rijweg. Zij zullen in voorbereiding op de heraanleg nutsleidingen verplaatsen en vernieuwen. In het voorjaar van 2018 start de eigenlijke heraanleg. Deze werken zullen ongeveer 4 maanden duren.