MENU

Kapellen Feest! Bal Dirk Van Mechelen – 22 oktober

Het jaarlijks bal vindt dit jaar plaats op zaterdag 22 oktober aanstaande in de gemeentelijke feestzaal ’t Bruggeske te Kapellen, met een gastoptreden van Lissa Lewis en Udo, met aansluitend een swingende avond met muziek van DJ Balt.

Traditiegetrouw wordt de opbrengst van het bal geschonken aan het gebouwenfonds van het Home Philippe Speth, en een deel is voor de sociale werken van het Centrum voor Liberaal en Maatschappelijk werk.

Op 4 mei jl. werd er een cheque van 20.000 € overhandigd aan het Home Philippe Speth. De voorbije decennia werd er reeds meer dan 390.000 € overgemaakt.