MENU

Overbrugging gracht Kalmthoutsesteenweg

Het agentschap Natuur en Bos heeft aan het agentschap Wegen en Verkeer een vergunning gevraagd om de gracht langsheen de Kalmthoutsesteenweg te mogen overbruggen. De overbrugging bedraagt 7 meter en heeft als doel de terreinen van Natuur en Bos beter bereikbaar te maken ter hoogte van de Baron Cronackersdreef. De vergunning is intussen aanvaard,alsook de gemeente geeft zijn toelating om deze werken-duiker te plaatsen.