MENU

Nationale feestdag

Toespraak Dirk Van Mechelen

Burgemeester – Volksvertegenwoordiger

Kapellen  – 21 juli 2016

 

Dames en Heren,

Op 21 juli 1831 legde Leopold I de eed af als eerste koning der Belgen door trouw te zweren aan de nieuwe grondwet. Het is precies die dag die sinds 1890 als Nationale Feestdag wordt gevierd.

Daarom dat wij hier vandaag verzameld zijn om deze gebeurtenis te herdenken en om  tegelijkertijd onze hoop uit te spreken voor het welzijn van dit land.

Dames en heren,

Als we even terugkijken naar het recente verleden, dan denk ik dat iedereen het met me eens is dat er een aantal moeilijke jaren achter de rug liggen. Het is voor iedereen denk ik een goede zaak dat het communautaire stof is gaan liggen. De zesde staatshervorming is immers nog in volle uitvoering.

Het zorgt er voor dat we opnieuw  politieke stabiliteit kennen.

Dat is nodig. De economische en financiële crisis raakt onder controle.

We kennen terug economische groei, bedrijven werven opnieuw aan, de werkloosheid daalt.

Er ligt echter nog veel werk op de plank en we mogen absoluut niet bij de pakken blijven zitten. We moeten onze overheidsfinanciën verder op orde stellen. Dit vraagt dagelijks moeilijke keuzes.

 

Maar beste vrienden,

Sedert Parijs, Brussel en nu ook Nice is onze wereld op een pijnlijke manier ontwaakt. Bloedrode terreur aan onze voordeur, in het hart van ons land en van Europa, in onze zonnige achtertuin waar velen onder ons zo graag een onbezorgde vakantie doormaken.

Een brutaal geweld dat niemand ontziet: mannen, vrouwen, kinderen.

Wij kunnen hier, onder het beeld van de treurende moeder, dan ook enkel maar ootmoedig onze steun en ons medeleven aanbieden aan de zovele familieleden en vrienden van deze totaal onschuldige slachtoffers.

Net zoals tijdens de twee wereldoorlogen worden wij opnieuw aangevallen door een totalitair regime omwille van onze waarden en vrijheden.

Net zoals in die donkere jaren onze oud-strijders hun leven waagden voor het herstel van onze vrijheid en van die waarden, die we sinds de Verlichting koesteren, zo zullen vandaag opnieuw mannen en vrouwen opstaan om het Kalifaat te bestrijden.

Daarom zijn ook onze Belgische strijdkrachten met hun F16’s dagelijks actief in deze gevaarlijke regio.

 

Dames en Heren,

Onze openheid en gastvrijheid mag evenwel geen uitnodiging zijn voor zij die haat en terreur prediken. Deze mensen horen in onze Westerse samenleving niet thuis.

Een gezonde alertheid en waakzaamheid is dan ook noodzakelijk, zonder de illusie te hebben dat we dit soort gevaar 100% kunnen voorkomen.

Het is dan ook dubbel zo betreurenswaardig dat op een ogenblik dat we nood hebben aan een sterk en verenigd Europa, het Verenigd Koninkrijk beslist om uit de Europese Unie te stappen. De onbegrijpelijke Brexit!

Niet minder, maar net meer Europa hebben wij nodig om bijvoorbeeld de asielcrisis te bezweren. Een Europa met beter bewaakte buitengrenzen, een Europa met een gemeenschappelijk buitenlands beleid en een gecoördineerde defensie politiek en strategie.

Voorlopig lijkt dit verder af dan ooit, maar de geschiedenis leert dat zulke crisissen ook uitdagingen zijn, waaruit nieuwe inzichten kunnen ontstaan.

 

Dames en heren,

De grondwet van het jonge België was in 1830 uitermate vooruitstrevend en liberaal. Ons land zou zich in de jaren nadien manifesteren als een moderne natie die gretig inspeelde op de mogelijkheden die de industriële revolutie bood. Het zou van ons land één van de meest welvarende van de wereld maken.

Vandaag staan we opnieuw op een belangrijk kantelmoment. We beleven als het ware een nieuwe industriële revolutie met bijzonder snel evoluerende innovaties.

Zaken die enkele jaren geleden niet meer dan een verre toekomstdroom leken, zijn vandaag realiteit en soms zelfs vanzelfsprekend.

Het toont aan dat inzetten op onderzoek, ontwikkeling en innovatie loont, reële meerwaarde heeft voor economie en maatschappij, en naar de toekomst toe alleen maar aan belang kan winnen.

We moeten ervoor zorgen dat al deze innovaties in Vlaanderen met open armen een plaats krijgen. Het kantelmoment waarin we ons vandaag bevinden, de invulling die we er aan geven en de mate waarin we de geboden opportuniteiten gebruiken, zullen immers mee beslissen over onze toekomstige welvaart en ons welzijn.

 

Dames en heren,

we beleven erg turbulente, maar gelukkig ook boeiende tijden.

Aan ons om er over te waken dat optimisme en realisme niet omslaan in uitzichtloos en verlammend pessimisme.

Wij spreken dan ook op een dag als vandaag, die symbool staat voor onze onafhankelijkheid, ons vertrouwen uit in onze vrijheden en in onze Westerse waarden.

Laat ons vandaag diegenen danken die hiervoor gestreden hebben.

Dat zij een voorbeeld mogen zijn voor zij die vandaag op hun beurt deze verantwoordelijkheid op zich nemen.

Leve België, Leve de koning.

Ik dank u.