MENU

Gunning renovatie van de riolering in de Leeuweriklaan, Lijsterlaan en Roodborstjeslaan

Na doorlopen van de procedure van een openbare aanbesteding, werd de opdracht gegund voor het uitvoeren van rioleringswerken. De werken die ten laste zijn van Rio-link zullen uitgevoerd worden door Renotec uit Geel tegen een bedrag van € 386.070,94 (excl. BTW).