MENU

Dirk Van Mechelen: Waarom ondernamen socialisten geen actie in Vlaamse Regering voor doortrekking Goederenspoorlijn 11.

Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Kapellen Dirk Van Mechelen is al lang pleitbezorger voor de doortrekking van de Goederenspoorlijn 11. Onder andere naar aanleiding van de ramp met de goederentrein in Wetteren bracht hij het dossier opnieuw onder de aandacht. Doortrekking van de lijn zou er immers kunnen voor zorgen dat er geen gevaarlijk goederentransport meer moet gebeuren via de woonkernen van Ekeren, Kapellen, Kalmthout en Essen.

 

“Hoe meer mensen gaan inzien dat de doortrekking van Goederenspoorlijn 11 een belangrijke meerwaarde heeft, zowel op het vlak van leefbaarheid als economisch, hoe beter ik dat vind”, zegt de Kapelse burgemeester.

 

“Toch vind ik het iets te vrijblijvend van sp.a en PVDA om nu in aanloop van de verkiezingen ludieke acties te gaan voeren hierover. Bij mijn weten zijn de socialisten nog altijd vertegenwoordigd in de Vlaamse Regering en het is net die Vlaamse Regering die om onduidelijke redenen beslist heeft om de doortrekking van Goederenlijn 11 te schrappen uit het prioritair investeringsprogramma voor treininfrastructuur. Wanneer men toch zo overtuigd was van het belang had men op dat ogenblik er misschien beter voor geijverd om de investering niet te schrappen”, gaat de vroegere begrotingsminister verder.

 

“Wat dat betreft toont dit dossier nog maar eens het belang aan om ervoor te zorgen dat het Noorden van Antwerpen in Brussel vertegenwoordigd wordt door krachtdadige mensen die niet bezig zijn met de waan van de dag, maar zich vastbijten in dossiers. Iedereen moet maar voor zichzelf oordelen, maar op het ogenblik dat ik mee in de Vlaamse Regering zat werden de plannen voor de ondertussen gerealiseerde Noord-Zuid-verbinding in Geel uitgewerkt. Vandaag kan ik alleen maar vaststellen dat andere dossiers die zo goed als rond waren op dat moment zoals de realisatie van de Nx of de investering in de Goederenspoorlijn 11 terug naar af zijn, omdat er niemand in de Vlaamse Regering de belangen van het Noorden van Antwerpen verdedigde”, besluit Dirk Van Mechelen.

 

Lees hier meer over “goederenlijn 11”

Tags: