MENU

Dirk Van Mechelen: Vlaanderen investeerde afgelopen legislatuur bijna 875.000 euro aan creatie huisstijl.

Enkele weken geleden stelde Vlaams minister-president Kris Peeters de nieuwe huisstijl van de Vlaamse overheid voor. De reacties op de nieuwe Vlaamse leeuw die het innoverende en krachtdadige Vlaanderen moest symboliseren, waren op zijn minst gemengd te noemen. Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen peilde naar de kostprijs van de operatie en naar de wisselwerking met initiatieven van de verschillende Vlaamse administraties die zelf op zoek gingen naar een eigen huisstijl.

“Uit het antwoord van de minister-president blijkt dat de ganse operatie voor een nieuwe huisstijl 375.000 euro heeft gekost. Het merendeel van die kosten hadden geen betrekking op het ontwerp zelf (respectievelijk 50.000 euro voor logo- en baseline design en 20.000 euro voor het letterontwerp), maar op internationaal merkonderzoek (255.000 euro) en merkpositionering (50.000 euro)”, rekent de voormalige begrotingsminister voor.

“De toekomst zal moeten uitwijzen of het logo internationaal inderdaad aanslaat, maar in ieder geval zijn de kosten voor het marktonderzoek toch wel aanzienlijk”, stelt Van Mechelen vast.

“Bovendien vind ik het op zijn minst eigenaardig dat op een ogenblik dat wordt gewerkt aan een nieuwe huisstijl de Vlaamse Regering er blijkbaar geen probleem mee heeft dat individuele departementen en agentschappen ook nog kosten maken voor een nieuwe huisstijl. Je zou op zijn minst verwachten dat een en ander op elkaar wordt afgestemd. In totaal werden op die manier meer dan 480.000 euro kosten gemaakt, dus bijna 100.000 per jaar. Het geeft in ieder geval aan dat het nog mogelijk is om te besparen op de overheidsuitgaven zonder dat dit de burger raakt. Dat een door de Vlaamse overheid gesubsidieerde vzw als Muntpunt bijna 70.000 euro kan vrijmaken voor het ontwikkelen van een huisstijl stelt wat mij betreft tot nadenken ”, geeft Dirk Van Mechelen mee.

“Opvallend zijn ook de zeer grote verschillen die het ontwikkelen van een eigen huisstijl bij de verschillende departementen en agentschappen heeft gekost. De prijzen voor dezelfde soort opdracht variëren tussen 23.000 euro (Mobiliteit en Openbare Werken) tot bijna 64.000 euro (Agentschap Onroerend Erfgoed). Daarbij komt nog dat de Vlaamse overheid in principe ook nu reeds een eigen huisstijl had, waar de verschillende departementen en agentschappen probleemloos gebruik van konden maken”, besluit Dirk Van Mechelen.

Bijlage: Overzicht van de gemaakte kosten per beleidsdomein voor de creatie van een huisstijl in de periode 2009-2013.

Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR)

 • Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV): 17.485 euro
 • vzw Muntpunt: 68.352,90 euro

Beleidsdomein Bestuurszaken

 • Agentschap voor Overheidspersoneel: 18.609,80 euro
 • Jobpunt Vlaanderen: 4.061,70 euro

Beleidsdomein Financiën en Begroting

nihil

Beleidsdomein internationaal Vlaanderen

 • Flanders Investment & Trade (FIT): 30.746,10 euro (+ 3.300 euro per jaar voor de jaarlijkse hosting van het interactief platform voor huisstijl en stationary)
 • Toerisme Vlaanderen: geen kosten (sinds juli 2009) voor het ontwikkelen van de eigen huisstijl. Het agentschap heeft in die periode wel een gedeelte van de ontwikkelingskosten van de nieuwe huisstijl van de Vlaamse overheid op zich genomen, namelijk 21.500 euro

Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

 • nv ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV): 4.791,60 euro

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO): 13.947,67 euro

 • Vlaams Energiebedrijf (VEB): 3.750 euro

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

nihil

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 • Zorginspectie: 40.843,55 euro
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: 2.776,95 euro
 • Kind & Gezin: 31.647,55 euro

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media

 • Kasteel van Gaasbeek: 11.436,63 euro
 • Frans Masereel Centrum: 15.270,25 euro

Beleidsdomein Werk en Sociale Economie

 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB): 14 983,43 euro

Beleidsdomein Landbouw en Visserij

nihil

Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie

 • Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): 15.125 euro

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

 • Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (gezamenlijke huisstijl en logo’s voor het Departement MOW, het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, en het agentschap Wegen en Verkeer): 22.951,22 euro
 • Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn: 24 800 euro
 • nv De Scheepvaart: 10.412,05 euro

Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

 • Ruimte Vlaanderen[1]: 29.255 euro
 • Wonen-Vlaanderen: ca. 7.000 euro
 • Sociale verhuurkantoren (SVK’s)[2]: ca. 13.000 euro
 • Onroerend Erfgoed[3]: 63.981,87 euro.

[1] Ruimte Vlaanderen is de opvolger van het vroegere departement RWO en van het vroegere agentschap Ruimte en Erfgoed, voor wat betreft de bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening

[2] deze opdracht ging uit van Wonen-Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

[3] Onroerend Erfgoed is de opvolger van het vroegere departement RWO en van het vroegere agentschap Ruimte en Erfgoed, voor wat betreft de bevoegdheden inzake onroerend erfgoed, en van het vroegere agentschap Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

 

Lees hier het artikel op DMorgen.be van 2 april 2014

Tags: ,