MENU

Partijen die jobkorting afschaften, kunnen niet geloofwaardig loonlastenverlaging beloven.

Naar aanloop van de verkiezingen stellen de verschillende partijen hun verkiezingsprogramma’s voor. Het is alvast goed vast te stellen dat nagenoeg iedereen overtuigd is van het belang een loonlastenverlaging. Alleen kunnen ernstige vragen gesteld worden bij de geloofwaardigheid van veel van die beloftes. CD&V, N-VA en sp.a hebben als eerste beslissing in de Vlaamse Regering de jobkorting afgeschaft. Voor een doorsnee gezin betekent dit op 5 jaar tijd 3000 euro aan minder inkomsten.

Johan Vande Lanotte verduidelijkte dat de loonlastenverlaging vooral voor de kleinere inkomens zal zijn. Hij gaf daarbij het voorbeeld van een gezin waarin beide partners 1500 euro netto per maand verdienen. Zij zouden in de toekomst bij een indexsprong nog een bijkomende belastingsvermindering krijgen om hun koopkracht op peil te houden. Ik begrijp echt niet waarom men dan de jobkorting heeft afgeschaft. Op 5 jaar tijd betekende dat een extra maandloon voor datzelfde gezin”, verduidelijkt Dirk Van Mechelen.

Wat dat betreft, zijn de partijen die deel uitmaakten van de Vlaamse Regering, hun geloofwaardigheid volledig kwijt. Wie gelooft die mensen nog. Stuk voor stuk beloven ze loonlastenverlagingen, terwijl ze die net zelf hebben afgeschaft. Ook het pleidooi voor ontvetting van de overheid is eigenaardig. Waarom heeft men dat de afgelopen 5 jaar niet gedaan”, stelt de voormalige begrotingsminister

Tags: ,