MENU

“Vlaanderen verwelkomt Obama met lege handen”

Amerikaanse begraafplaats in Waregem niet geselecteerd door de Vlaamse regering als werelderfgoed.

Volgende woensdag brengt de Amerikaanse president Barack Obama een bezoek aan ons land. Hij zou daarbij ook een bezoek brengen aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Waregem, de enige Amerikaanse begraafplaats met slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog in ons land. Dat bezoek kadert uiteraard in de herdenking van de Groote Oorlog. “Jammer genoeg heeft Vlaanderen die begraafplaats niet geselecteerd om te worden erkend als Unesco-werelderfgoed.

 

De Vlaamse excellenties die volgende woensdag handjes gaan schudden met Obama, zullen dat doen met lege handen,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen.

Vorige week maakte Vlaams minister Geert Bourgeois een preselectie bekend van de 18 sites die zullen worden voorgedragen voor een erkenning als Unesco-werelderfgoed in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Dirk Van Mechelen reageerde zeer sceptisch op de selectie. “De lijst is te eenzijdig en gaat voorbij aan de realiteit dat de zichtbare relicten van de oorlog niet alleen beperkt bleven tot de Westhoek”, zegt Dirk Van Mechelen.

Amerikaanse WO I-begraafplaats Waregem enige in ons land.

In een reactie op een aantal vragen over gebruikte selectiecriteria gaf minister Bourgeois aan dat bewust gekozen was voor een aantal militaire begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten omdat daarin de meest universele waarde school. “Waarom bepaalde begraafplaatsen wel en andere niet werden geselecteerd, op die vraag kwam geen enkel antwoord”, gaat Dirk Van Mechelen verder.

De Vlaamse regering wordt nu al geconfronteerd met de gevolgen van deze eenzijdige zienswijze. “Hoewel de Amerikaanse begraafplaats in Waregem de enige in ons land is waar gesneuvelde Amerikaanse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog begraven liggen, is ze niet meegenomen bij de Vlaamse selectie. Ze is immers niet gelegen in de Westhoek en het merendeel van de slachtoffers viel ook niet in de loopgraven, maar tijdens het zgn. Bevrijdingsoffensief”, verduidelijkt Dirk Van Mechelen.

Vlaamse regering zal het mogen uitleggen aan Obama.

In de commissie onroerend erfgoed bevestigde Vlaams minister Geert Bourgeois dat de Waregemse begraafplaats niet tot de preselectie behoort. “In de Franse indicatieve lijst zouden wel een aantal Amerikaanse memorialen worden opgenomen,” zegt Van Mechelen. “In ieder geval zal de Vlaamse regering president Obama met lege handen moeten ontvangen en zal ze aan de Amerikaanse president moeten uitleggen dat hoewel de Amerikaanse soldaten meevochten voor onze vrijheid, de betekenis van de Amerikaanse begraafplaats niet voldoende is om deel uit te maken van het Unesco-werelderfgoeddossier. Meteen wordt pijnlijk duidelijk dat de gehanteerde selectiecriteria niet deugen. Ik sta overigens niet alleen met die kritiek, ook experten als Piet Chielens, de conservator van het In Flanders Fields museum deelt die mening”, besluit de voormalige erfgoedminister.

Lees hier het artikel in Het Nieuwsblad van woensdag 19 maart.

Lees hier het artikel in De Standaard van woensdag 19 maart.

Tags: ,