MENU

Afschaffing Notariaat: geen goed idee

Ter gelegenheid van de bouwbeurs Batibouw lanceerde Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche een nieuw idee. Haar partij sp.a is er voorstander van om het notariaat op termijn af te schaffen. Volgens Van den Bossche kan de rol van de notaris op termijn perfect worden overgenomen door ambtenaren.

 

De minister vergeet daarbij dat de rol van een notaris veel verder gaat dat het tussenkomen in vastgoedtransacties. Ook bij het oprichten van bedrijven, in familiale kwesties of bij het oplossen van conflicten heeft de notaris een bijzondere rol te vervullen. Dat het niet alleen mogelijk, maar ook wenselijk is dat al deze taken en opdrachten zomaar door ambtenaren kunnen worden overgenomen, is maar zeer de vraag.

Op een ogenblik dat steeds meer stemmen opgaan dat er net minder overheid moet komen, is dat pleidooi minstens opvallend, maar vooral weinig doordacht. Bovenal is daar in het gevoerde beleid van de Vlaamse Regering, waar sp.a samen met CD&V en N-VA deel van uitmaakt, weinig of niets van te merken geweest, integendeel zelfs.

 

Eén van de belangrijkste opdrachten van een notaris bij een vastgoedtransactie is de betrokken partijen zo goed mogelijk in te lichten over diverse ruimtelijke en andere aspecten. In welke bestemmingszone is het goed precies gelegen? Zijn de vergunningen in orde? Is er kans op overstroming? Is het goed beschermd of opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed? Ligt het in een speciale beschermingszone? Rusten er erfdienstbaarheden op het goed? En ga zo verder.

Veel van deze informatie moet door de Vlaamse overheid ter beschikking worden gesteld. Je zou verwachten dat het in deze digitale maatschappij een koud kunstje zou moeten zijn om die info met één klik op de knop op te roepen, maar niets is minder waar. Niet alleen slaagt de Vlaamse overheid er niet in om altijd correcte informatie te leveren, in een aantal gevallen weigert men ook de informatie aan elkaar te koppelen.

 

Neem bijvoorbeeld de informatie over de erfgoedwaarde van een pand. Wanneer een pand beschermd is of opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed heeft dat heel wat repercussies voor de eigenaar. Niet alle werken kunnen zomaar worden uitgevoerd en doorgaans zijn er een aantal erfdienstbaarheden waar rekening mee moet worden gehouden. Alle partijen hebben er dus belang bij dat een koper duidelijk weet waaraan zich te verwachten.

Het agentschap onroerend erfgoed beschikt al jaren over een databank van beschermd erfgoed en een databank van geïnventariseerd erfgoed. Alleen zijn die databanken niet op elkaar afgestemd en bovendien onvolledig en niet correct. De Vlaamse overheid krijgt het probleem ook niet opgelost. Toen enkele jaren geleden een nieuwe databank werd voorgesteld en ik vragen stelde over de accuraatheid ervan, stelde Vlaams minister Geert Bourgeois zonder verpinken dat hij voor de performantie van de databank felicitaties had ontvangen van het notariaat. Niet alleen zijn die felicitaties er nooit geweest, ondertussen heeft de minister al lang moeten toegeven dat de databank niet werkt en wordt er een nieuwe databank ontwikkeld. Die zal pas binnen 3 jaar klaar zijn. In tussentijd moeten de notarissen telkens opnieuw de informatie over het betrokken gebouw schriftelijk opvragen bij het agentschap onroerend erfgoed. Een 21e-eeuwse administratie onwaardig.

 

Laat ons de discussie ook zuiver houden. Inderdaad de bijkomende kosten bij de aankoop van een woning zijn soms erg hoog. Alleen is het niet correct, zoals minister Van den Bossche doet, te doen uitschijnen dat al deze kosten het gevolg zijn van de tussenkomsten van de notaris. De Vlaamse overheid is zelf ook medeverantwoordelijk voor sommige van deze kosten.

Tags: ,