MENU

“Wat De Wever heeft gedaan vind ik ronduit onfatsoenlijk”

 

Open Vld’er over de transfer van Annick De Ridder naar N-VA

Hoe kijkt veteraan  Dirk Van Mechelen  naar de huidige ontwikkelingen in de vaderlandse politiek? Hoe kansrijk schat hij zijn partij bij de verkiezingen van volgend jaar? En welke ambities heeft hij zelf nog?

Het is een vreemde week geweest voor Open Vld. In het weekend was er euforie tijdens en na het partijcongres in Brussel, maar maandag kwam er een domper op de vreugde toen het Antwerpse Vlaams Parlementslid Annick De Ridder overstapte naar de N-VA.

Gemengde gevoelens dus, zeker bij Dirk Van Mechelen. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de politieke loopbaan van huidig partijvoorzitter Gwendolyn Rutten, maar ook met Annick De Ridder heeft hij nauw samengewerkt. Welk gevoel overheerst?

Dirk Van Mechelen: De tevredenheid over ons congres, want dat was echt super. Ik vind dat Gwendolyn in nog geen jaar heel wat stenen heeft verlegd, het water stroomt sneller dan ooit. Een warm, sociaal liberalisme met vrijheid, verantwoordelijkheid en kansen voor iedereen.

Dat waren ook de begrippen die mij in 1981 hebben doen kiezen voor de partij.Het moet voor u des te prettiger zijn omdat Gwendolyn Rutten toch een beetje uw politieke dochter is.

Toen ik in 2007, na het aftreden van Fientje Moerman, Vlaams viceminister- president werd, werkte Gwendolyn op haar kabinet. We besloten om onze samenwerking drie maanden uit te proberen, en het klikte. Op een dag heb ik haar geadviseerd om te kiezen tussen een loopbaan op de kabinetten of een carrière in de politiek, want ik zag dat ze talent had. In 2009 heb ik samen met Dirk Sterckx haar kandidatuur voor het partijvoorzitterschap gesteund. Dat is toen nog niet gelukt, het werd Alexander De Croo. Dat heeft Gwendolyn de kans gegeven om verder te groeien. En nu staat ze samen met Alexander, Maggie De Block en Annemie Turtelboom in de top tien van de populairste politici.

Hij is Vlaams Parlementslid, burgemeester van Kapellen en was onlangs medeorganisator van het WK driebanden in de Lotto Arena. “Druk, druk, druk”, lacht de 56-jarige ex-minister. “En dat zal tot aan de verkiezingen niet verminderen.”

Drie vrouwen in de top tien. Waar is de machopartij gebleven?

Schitterend, toch? Open Vld is geen mannenbastion meer zoals in de tijd van Guy Verhofstadt, Patrick Dewael en Karel De Gucht. We hebben nu overal in Vlaanderen sterke vrouwen. Maar met Annick De Ridder hebt u er deze week wel eentje verloren.

Inderdaad. Dat was haar vrije keuze, die moeten we respecteren. Verder wil ik daar niet veel over zeggen. Tijdens een debatavond in Zandhoven bleek woensdagavond dat zelfs haar nieuwe partijgenoten gniffelen dat het er wel erg dik op ligt.

Was er wat opportunisme mee gemoeid?

Daar ga ik me niet over uitspreken.

De rol van Annick bij ons was nog niet uitgespeeld, we hadden haar pas nog bewust alle kansen gegeven om haar stem te verheffen in het mobiliteitsdebat.

Ze had er zin in en ze heeft dat ook goed gedaan. Wat vond u van de timing van de N-VA: een dag na uw partijcongres? (fel) Wat Bart De Wever heeft gedaan, vind ik ronduit onfatsoenlijk.

Het is uitgesloten dat die beslissing van Annick pas zondag is gevallen.

Wij hadden vooraf geen enkel signaal opgevangen. Nota bene: wij zitten in Antwerpen samen met de N-VA in de coalitie. Op die manier een pion bij je partner weghalen, dat doe je niet. Ik heb al heel wat meegemaakt in de politiek, maar dit was nergens voor nodig. Zoiets laat sporen na. De Ridder zegt dat ze is opgestapt uit onvrede met de partijlijn. Had ze die intern ooit geuit?

Niet waar ik bij was. In het Vlaams Parlement zaten we helemaal op één lijn in de oppositie. En wat haar kritiek op onze rol in de federale regering betreft: goedkoop, vindt u niet?

Wij hebben daar tenslotte niet de meerderheid, hé. Maar we willen wel een bestuurspartij zijn en blijven. Bij de vorming van de federale regering hebben we meer dan ooit onze verantwoordelijkheid genomen. Onze kiezers zijn daarvan geschrokken, maar ze moeten zich realiseren dat het wel is gelukt om het land in een razend tempo van de staart naar de kop van Europa te leiden.

Nog even terug naar De Ridder en de Antwerpse afdeling van uw partij.

Ludo Van Campenhout, Luc Bungeneers, nu dit weer… Wat is dat daar toch?

Het is allemaal begonnen in 2003, tijdens de Visa-crisis, met de breuk tussen Ludo Van Campenhout en Leo Delwaide. Sindsdien is daar een hele reeks menselijke en relationele problemen ontstaan. Gelukkig heeft Annemie Turtelboom nu een nieuwe ploeg met jonge talenten samengesteld: Philippe De Backer, Willem-Frederik Schiltz, Axel Polis… Dat Annick De Ridder vorig jaar niet wilde meedoen aan de verkiezingen voor de gemeente- en de provincieraad, lag gevoelig bij die jonge gasten. Maar er zit nu veel talent in de wachtkamer. In Antwerpen speelt uw partij toch nauwelijks mee. Eén schepen op het rampgebied Onderwijs en verder nog één raadslid: Annemie Turtelboom, die het zo druk heeft als minister dat ze haar tussenkomst over de stedelijke begroting beperkt tot drie zinnen.

Mag het iets meer zijn? (lacht) Ach, met de rijke ervaring van Claude Marinower zal onze winkel wel draaien.

Bovendien zijn de komende zes maanden toch alle ogen op het nationale niveau gericht. En daar hebben we met Annemie in Antwerpen een sterk boegbeeld. Welke ambitie hebt u zelf bij de verkiezingen? (stalen gezicht) Ik wil mij inzetten waar Open Vld mij wil gebruiken.

Als penningmeester van mijn partij zal ik veel tijd spenderen aan het managen van onze campagne. En wat de lijstvorming betreft: ik heb de nodige bagage en ik ben pas 56 jaar, te jong voor mijn pensioen. Maar het wordt een beetje puzzelen om in de provincie Antwerpen het sterkst mogelijke team samen te stellen voor de strijd met Bart De Wever en Kris Peeters. Misschien bedankt uw dochter Gwendolyn u wel met een nieuw mandaat als minister. Bent u kandidaat?

Daarvoor ben je nooit kandidaat, je wordt gevraagd. Uw vraag is dus zonder voorwerp. En Gwendolyn kent haar partij beter dan wie ook. Terug naar De Wever en Peeters.

Staat uw partij geen nieuwe mokerslag te wachten in Antwerpen, net als vorig jaar?

Dat duel zal heel dominant zijn.

Maar wij hebben met Annemie, Bart Somers, Martine Taelman in de Kempen en ondergetekende toch ook geen amateurs in onze ploeg. En ik denk dat de mensen volgend jaar heel bewust gaan kiezen tussen een nieuwe communautaire crisis of een beleid dat de crisis oplost. Als de economie weer aantrekt, dan moeten we met ons land mee op de boot zitten.

Dat doen we niet door in de zetel te gaan zitten. Voelt u iets voor het idee van N-VA en CD&V om eerst samen met uw partij een Vlaamse regering te vormen en dan pas naar het federale niveau te kijken?

Ik denk dat N-VA en CD&V ons niet zullen vragen voor de Vlaamse regering, tenzij we echt nodig zouden zijn voor een meerderheid. We moeten dus een mandaat van de kiezer krijgen. Maar afgezien daarvan: als je economisch herstel wil, dan moet je een visie hebben op het geheel.

Vechtfederalisme werkt niet, we moeten het samen oplossen. Maar soms krijg ik de indruk dat het gevoel van hoogdringendheid in bepaalde partijen ontbreekt. Als u het woord ‘hoogdringend’ laat vallen, dan denk ik spontaan aan de Antwerpse mobiliteit.

U bent niet de enige. Ik was deze week op een bijeenkomst van zeventig burgemeesters bij de gouverneur.

Vrijwel iedereen had in lange files gestaan, waar ze ook vandaan kwamen. Daarom wil ik hier en nu een dringende oproep doen aan alle Vlaamse partijen van meerderheid en oppositie. Laten we dwars door de partijgrenzen heen nog voor de verkiezingen werken aan een crisisplan om Antwerpen de komende jaren aan te pakken in afwachting van mega-oplossingen zoals de Oosterweelverbinding en de A102/R11bis.

Het zogenaamde ‘verfpottenakkoord’ van minister Hilde Crevits is volstrekt onvoldoende. En Kris Peeters verliest tijd door op de kof- fie te gaan bij de Europese Commissie.

Ondertussen maken bedrijven verhuisplannen en haken potentiële investeerders af. Schrijnend, zeker als je bedenkt dat we volgend najaar over de Oosterweelverbinding hadden kunnen rijden. Een crisisplan dus. Aan welke maatregelen denkt u dan?

Ik pleit voor een pakket zoals de minder- hindermaatregelen ten tijde van de heraanleg van de Ring. We kunnen weer noodbruggen plaatsen op de Singel. Op de Ring schrappen we een aantal op- en afritten om het stedelijk verkeer weg te houden, alleen de aansluitingen met de E19, E313 en de A12 blijven open. Ook verbeteringen van het openbaar vervoer zijn heilzaam: die hebben destijds onder meer in mijn gemeente het gebruik ervan spectaculair verhoogd, en dat hoge niveau is sindsdien gebleven.

We moeten verder onderzoeken of we het vrachtvervoer tijdens de spitsuren van de Ring kunnen weghouden, in overleg met de sector. En wat de Liefkenshoektunnel betreft: helemaal tolvrij kunnen we die niet maken, want dat mag niet van Europa.

Maar als crisismaatregel tijdens de spitsuren kan het wél, eventueel in combinatie met rekeningrijden op de Ring. Met al die maatregelen zitten we in Antwerpen goed voor de komende tien jaar. Hoe kansrijk acht u deze ideeën?

We hoeven het warm water niet uit te vinden, we hebben ze destijds getest en het wérkte. Binnen de maand kunnen we in de administratie een bekwame taskforce samenstellen om de plannen uit te werken. Heel belangrijk is dat Antwerpen weer een stadsbestuur heeft waarmee je hierover kan praten, want met het vorige was dat niet mogelijk. Hebt u dit al met Bart De Wever besproken?

Nee, tot dusver is dit alleen besproken binnen onze partij. Maar ik weet zeker dat De Wever dit leest, en ik ben zeer benieuwd naar zijn reactie. Dit zou u volgend jaar weleens stemmen kunnen opleveren. (pokerface) Ik heb een leeftijd bereikt waarop ik niet meer aan stemmen, maar aan oplossingen denk.

“Zo een pion weghalen bij je Antwerpse partner, dat laat sporen na.” dirk van mechelen open vld

“Ik, kandidaatminister? Gwendolyn kent haar partij beter dan wie ook.” dirk van mechelen open vld

“Open Vld is geen mannenbastion meer zoals in de tijd van Verhofstadt, Dewael en De Gucht.” dirk van mechelen open vld

Artikel, Gazet van Antwerpen zaterdag 30-11-2013

© Concentra