MENU

Dringend nood aan visie inzake topstukkenbeleid.

Met mondjesmaat maakt de Vlaamse overheid werk van een topstukkenbeleid. Topstukken zijn kunst- en andere voorwerpen met een dusdanig belang voor onze regio dat de Vlaamse overheid een voorkooprecht krijgen wanneer ze naar het buitenland dreigen te verdwijnen.

 

Op 3 december ll. werden op initiatief van Vlaams cultuurminister Joke Schauvliege een aantal nieuwe lijsten van topstukken gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Eén ervan, individuele voorwerpen, historisch erfgoed, heeft in feite betrekking op landbouwwerktuigen. 12 van dergelijke voorwerpen worden op de topstukkenlijst geplaatst.

 

“Ik stel me toch wel vragen bij de manier waarop deze lijsten zijn samengesteld. In eerste instantie valt op dat er slechts uit een beperkt aantal collecties voorwerpen werden geselecteerd. Ten tweede is er ook geen duidelijke lijn in de selectie terug te vinden. Voor sommige teelten, zoals de vlasteelt of de fruitpluk, worden één innoverend machine aangeduid, maar voor andere, even relevante teelten (ik denk maar aan de groententeelt, de hoppeteelt of de druiventeelt) wordt er niets aangeduid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen.

 

“Het is me niet duidelijk waarom bijvoorbeeld de oudst bekende materiële getuigen van de landbouw in onze regio met de Romeinse houten eg uit Ravels of de Merovingische zeis van Kerkhove niet zijn opgenomen in deze lijst. Of waarom een aantal van de specifiek voor de groententeelt in de streek van Sint-Katelijne-Waver ontwikkelde machines niet zijn weerhouden. Deze lijst was ook een uitstekende kans om de weinige restanten van historische serretypes voor eens en altijd in ons collectief geheugen te plaatsen”, vervolgt Van Mechelen.

 

“Zelf ben ik altijd voorstander geweest om, waar mogelijk, collecties een plaats te geven op de topstukkenlijst. De schitterende collectie van het GROM, het Sint-Katelijnse Groentemuseum, of van het Karrenmuseum in Essen zijn daarvan voorbeelden. Hun collectie in zijn geheel vertelt veel meer dan enkele individuele voorwerpen de geschiedenis van een bepaald aspect van ons agrarisch verleden. Ze geven ook aan dat de betrokken voorwerpen deel uitmaken van en vorm geven aan de identiteit van een dorp, stad of streek. In het geval van het GROM dan nog in een duidelijke wisselwerking met een hedendaagse economie. Ik hoop dan ook de minister Schauvliege vanuit een duidelijke globale visie eindelijk werk maakt van het opnemen van dergelijke collecties op de topstukkenlijst”, besluit Dirk Van Mechelen.

Tags: , ,