MENU

Geen erkenning voor oorlogsmonument Louwke Poep.


Opschudding bij het gemeentebestuur: het beeld Louwke Poep is volgens de Vlaamse overheid niet waardevol genoeg om als oorlogsmonument beschermd te worden. Het monument zou te beschadigd zijn, klinkt het. Burgemeester Dirk Van Mechelen is woedend. “Waar zijn ze mee bezig? Nadat het beeld tijdens WOII werd beschoten, heeft de gemeente het bewust niet hersteld, als aanklacht tegen zinloos oorlogsgeweld.”

Naar aanleiding van honderd jaar Eerste Wereldoorlog werkt de Vlaamse overheid aan een inventaris van Vlaamse oorlogsmonumenten die voor bescherming in aanmerking komen. Een monnikenwerk want elke gemeente, hoe klein ook, bezit een monument om de gesneuvelden uit beide wereldoorlogen ter herdenken. Eén oorlogsmonument dat alvast niet op de inventaris te zien zal zijn: ‘Louwke Poep’. Het beeld valt uit de boot omdat het volgens specialisten niet waardevol en te ernstig beschadigd is.

Geen begrip

Burgemeester Dirk Van Mechelen, historicusvan opleiding, heeft totaal geen begrip voor de beslissing. “We hebben een uniek monument, dat niet te vergelijken is met de honderden andere klassieke Vlaamse oorlogsmonumenten. Het beeldvan de stil over het graf gebogen vrouw is groots door haar eenvoud. Uit de houding van dit oude moedertje, uit haar simpel gebaar, spreekt het lijden van duizenden andere vrouwen en moeders. Het is niet de kleine anekdote van één sterfgeval maar het is de oneindige droefheid vanvelen. Deze miskenning is een schande.”

Dat specialisten de beschadiging aanhalen als argument om het niet op de lijst te zetten, doet de burgemeester steigeren. “Achttien jaar na de oprichting van het beeld brak de Tweede Wereldoorlog uit en werd het tijdens een beschieting beschadigd. Wij hebben het altijd

een sterk signaal gevonden om het beeld niet te laten herstellen om de wonden van de oorlog duidelijk zichtbaar te maken. De ‘specialisten’ weten duidelijk niet waarover ze praten. De gemeente heeft alvast de bedoeling om volgend jaar het beeld op te kuisen en de namen van de Kapelse oorlogsslachtoffers, onderaan op de sokkel, duidelijker zichtbaar te maken.”

FONS SCHRYVERS ■

 

Lees “hier” ook het artikel van “De Polder” 15/11/2013

 

Tags: , ,