MENU

”Gebruik kerken ook voor burgerlijke plechtigheden”

Naar aanleiding van Open Monumentendag morgen, pleit voormalig erfgoedminister Dirk Van Mechelen ervoor om kerken open te stellen voor burgerlijke plechtigheden. “Het aantal actieve kerkbezoekers loopt op de meeste plaatsen sterk terug. Om de leegloop tegen te gaan moeten we op zoek naar andere, bijkomende bestemmingen voor de vele kerken. Het open stellen van kerken voor burgerlijke plechtigheden, zoals het trouwen voor de wet of een burgerlijke afscheidplechtigheid, kan op korte termijn soelaas bieden,” zegt Van Mechelen. Van Mechelen zal een resolutie indienen in het Vlaams Parlement, die dat mogelijk moet maken.

Niemand is gebaat bij leegstaande kerken. Daarom heeft Vlaamse overheid de betrokken lokale en kerkbesturen opgeroepen na te denken over de herbestemming of het medegebruik van kerken. “Ondertussen is duidelijk dat deze oefening niet altijd een sinecure is. De aard, omvang en specifieke inrichting maken dat het niet altijd even gemakkelijk is om kerkgebouwen op een kwalitatieve manier te herbestemmen,” zegt Van Mechelen. Daar komt nog bij dat vele kerken een beschermd statuut hebben.

Voorbeelden uit Nederland:

Van Mechelen stelt daarom een ander alternatief voor, dat eenvoudiger te realiseren is. “De gemakkelijkste herbestemming voor een gebouw is nog altijd dat de oorspronkelijke functie behouden blijft. Ik ben daarom eens gaan kijken in de ons omringende landen hoe men met deze uitdagingen omgaat. Eén van de best werkende voorbeelden komt uit Nederland. Het succes van de formule zit precies in de eenvoud ervan. Concreet worden kerken en andere gebouwen voor de eredienst ter beschikking gesteld voor burgerlijke plechtigheden, zoals huwelijken of burgerlijke begrafenissen. In Breda bijvoorbeeld is de sfeervolle Begijnhofkerk één van de toplocaties voor koppels die voor de wet willen trouwen”, zegt Dirk Van Mechelen.

Het open stellen van kerken voor burgerlijke plechtigheden geeft die plechtigheden extra luister. “In Vlaanderen hebben wij doorgaans maar één locatie waar mensen voor de wet kunnen huwen. Meestal is dat de trouw- of een andere zaal in het gemeentehuis. Soms is dat een mooi en prestigieus kader, in andere gevallen is het een ruimte van dertien in een dozijn. Hetzelfde geldt voor de burgerlijke begrafenisplechtigheden. Veel gemeenten zijn momenteel op zoek naar geschikte andere locaties, maar die zijn niet eenvoudig te vinden”, gaat Van Mechelen verder.

Vrije keuze:

“Naar analogie met het Nederlandse voorbeeld zouden we ook hier moeten toelaten dat mensen een aantal andere locaties kunnen kiezen voor burgerlijke plechtigheden. Locaties die omwille van hun ligging, hun kader of hun uitstraling een bijzondere aantrekkingskracht hebben, zoals bijvoorbeeld kerken,” zegt Van Mechelen. Hij wijst er ook op dat dit een extra bron van inkomsten kan worden voor de kerkbesturen, die vandaag soms krap bij kas zitten. “Voor het gebruik van de kerk kan een kleine vergoeding worden gevraagd, zodat de financiën van de kerkfabrieken gezonder worden en de belastingbetaler niet langer de tekorten moet bijpassen,” aldus Van Mechelen.

Het voorstel laat de keuze vrij. “Wil iemand gewoon op de gebruikelijke plaats huwen dan zijn daar geen extra kosten aan verbonden. Mensen die om welke reden ook gebruik willen maken van een ander kader, betalen daar een kleine vergoeding voor. Het voordeel is wel dat kerken en andere gebouwen meer gebruikt worden en dat is uiteindelijk de bedoeling. Ik heb dan ook een voorstel van resolutie uitgewerkt waarin ik de Vlaamse Regering vraag om de nodige aanpassingen aan de regelgeving uit te voeren, zodat dit idee in de praktijk kan worden gerealiseerd”, besluit Dirk Van Mechelen.

 

Lees hier het artikel van Het Laatste Nieuws van 08/09/2013

Lees hier het artikel van Gazet van Antwerpen van 08/09/2013

 

Tags: ,