MENU

“Minister Bourgeois volgt regels Monumentenprijs niet”

Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor onroerend erfgoed, maakte de laureaten bekend van de Vlaamse Monumentenprijs editie 2013. “Opvallend is dat er maar vier laureaten werden genomineerd, waarvan twee uit dezelfde provincie. Dat is manifest in strijd met de regels van de Vlaamse Monumentenprijs,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen. Die regels bepalen dat er steeds vijf laureaten moeten gekozen worden, één uit elke provincie. Van Mechelen vraagt dat de regels gerespecteerd worden. “Zij zorgen ervoor dat de Monumentenprijs in alle objectiviteit wordt toegekend.”

De Monumentenprijs wil een privé-persoon of een privé- of openbare instelling met een recente verwezenlijking op het gebied van monumenten, landschappen of archeologie belonen. De prijs wordt toegekend omwille van het uitzonderlijk belang, de verdienste, de hefboomfunctie of het vernieuwend karakter van deze verwezenlijking.

Regels liggen vast in een besluit van 2002

“Om ervoor te zorgen dat de toekenning van de Vlaamse Monumentenprijs zo objectief mogelijk verloopt, zijn er een aantal duidelijke regels,” zegt Dirk Van Mechelen. Die zijn terug te vinden in het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002. “Eén van de belangrijkste bepalingen stelt dat er jaarlijks vijf genomineerden zijn (laureaten), één per provincie.”

Van Mechelen is daarom ook verbaasd dat minister Bourgeois slechts vier laureaten heeft genomineerd. “Van de vier zijn er bovendien twee uit zijn eigen provincie, West-Vlaanderen. Blijkbaar was er in de provincie Antwerpen of Vlaams-Brabant geen enkel project te vinden dat voldeed aan de voorwaarden. Zeer merkwaardig,” gaat Dirk Van Mechelen verder. De oud-minister van erfgoed verwijst bijvoorbeeld naar enkele projecten in de provincie Antwerpen, zoals de synagoge van Kalmthout, het kruitmagazijn in de haven van Lillo of de vele inspanningen van de stad Mechelen voor het erfgoed op haar grondgebied.

Commissie wordt aan de kant gezet

Van Mechelen vraagt dat de regels gevolgd worden. “Het is belangrijk dat de toekenning van de Monumentenprijs in alle objectiviteit gebeurt.” Van Mechelen wijst erop dat in het verleden steeds de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) de laureaten nomineerde en ook de uiteindelijke winnaar koos. “De rol van de minister is enkel het bekend maken van de namen.” Volgens Van Mechelen is de KCML voor minister Bourgeois altijd al een doorn in het oog geweest. “In het nieuwe onroerend erfgoeddecreet wordt deze eerbiedwaardige adviescommissie simpelweg langs de kant geschoven.”

Dirk Van Mechelen gaat minister Bourgeois hierover ondervragen. “Omwille van het principe, maar ook omwille van de financiële consequenties. Een provinciaal laureaat krijgt 2.500 euro, de Vlaamse laureaat krijgt daar nog eens 12.500 euro bovenop. Het is belangrijk dat deze middelen gebruikt worden om mensen te belonen en verder aan te moedigen om te investeren in het behoud van ons erfgoed. En voor niets anders,” aldus Van Mechelen.

 

Tags: