MENU

Prioritair werk maken van Goederenlijn 11

Met de treinramp in Wetteren laait ook het debat over de passage van dergelijke transporten in woonwijken opnieuw op. Terecht overigens, want als de ramp in Wetteren één ding leert dan is het dat een ongeval nooit helemaal uit te sluiten is en dat er wel degelijk gevaren zijn voor mens en milieu.

 

 

De trein die in Wetteren ontspoorde maakt deel uit van een bijna dagelijkse verbinding tussen het Nederlandse Knijfhoek en de Gentse-Zeehaven. Ook op andere plaatsen is er druk verkeer van chemische treintransporten. Bijvoorbeeld in Ekeren, Kapellen, Heide, Kalmthout en Essen passeren geregeld chemische transporttreinen. 10 jaar geleden liep het mis met één van die transporten in het Ekerse Mariaburg.

 

Onder andere naar aanleiding van dit ongeval werd de doortrekking van de zgn. Goederenlijn 11 als prioritair opgenomen in het investeringsprogramma voor treininfrastructuur. Tussen België en Nederland werden daarover de nodige afspraken gemaakt. Doortrekken van deze lijn tot Rotterdam zou ervoor zorgen dat de transporten alleen door havengebied zouden gebeuren en niet langer door de woonwijken.

 

Enkele maanden geleden besliste de Vlaamse Regering om de verdere aanleg van Goederenlijn 11 niet langer op de lijst met prioritaire investeringen te plaatsen. Op dit ogenblik wordt erg pijnlijk duidelijk hoe ondoordacht deze beslissing was. Chemische en andere gevaarlijke transporten houden risico’s in en waar mogelijk moeten we er alles aan doen om deze transporten weg te houden van woonwijken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen.

 

De ramp in Wetteren maakt duidelijk dat er wel degelijk risisco’s verbonden zijn aan dergelijke transporten. Uiteraard moeten er keuzes gemaakt worden in de besteding van middelen, maar wanneer reële risico’s voor de volksgezondheid daarmee kunnen worden opgelost, zou dat prioritair moeten gebeuren. Ik hoop alvast dat de ramp in Wetteren de ogen heeft geopend van de Vlaamse regering en dat zij bereid zijn dit dossier terug op de agenda te plaatsen”, besluit Dirk Van Mechelen.

 

Lees hier het artikel in Het Nieuwsblad van woensdag 8 mei 2013

Lees hier het artikel in Het Laatste Nieuws van vrijdag 10 mei 2013

Artikel “Mogelijk komt er dan toch een goederenspoorlijn” Het Nieuwsblad van woensdag 19 juni 2013

Tags: , ,