MENU

Kosten beveiliging gewestwegen voor groot wild nemen toe.

De afgelopen jaren nam de Vlaamse overheid heel wat maatregelen om de biodiversiteit te verhogen en om ervoor te zorgen dat er steeds meer geschikte biotopen kwamen voor planten en dieren. “Eén van de neveneffecten daarvan is dat de kostprijs voor het beveiligen van onze wegen tegen overstekend wild sterk de hoogte ingaat,” stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen vast. Hij vroeg cijfers op bij de Vlaamse ministers Crevits en Schauvlieghe.

De maatregelen om biodiversiteit in Vlaanderen te verhogen zijn dusdanig succesvol dat er ondertussen op sommige plaatsen sprake is van overlast en dat moet worden gezocht naar een modus vivendi tussen mens en dier. “Bijvoorbeeld de toename van het aantal everzwijnen op verschillende plaatsen in Vlaanderen leidt tot zowel schade aan de landbouwgewassen als tot verkeersonveilige situaties wanneer deze dieren de wegen oversteken,” zegt Van Mechelen.

Dure ecorasters

Om dat laatste zoveel mogelijk te voorkomen, investeert de Vlaamse overheid in de creatie van veilige oversteekplaatsen zoals ecoducten en in geleidingsstructuren die de dieren van de weg afhouden en naar de veilige oversteekplaatsen leiden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zgn. “ecorasters”, die variëren al naargelang de diersoorten. Die ecorasters kosten echter veel geld. “Uit het antwoord van de ministers blijkt dat de kosten voor het beveiligen van gewestwegen stelselmatig toenemen en dan vooral voor het zgn. groot wild,” zegt Van Mechelen.

In 2001 werd in Kruishoutem een amfibieëngeleidingswand aangelegd voor de kostprijs van 100 euro per meter. De aanleg van het dassenraster langs de E313 uit 2003 kostte 21 euro per strekkende meter. De prijs van het ecoraster voor groot wild langs de N75 bedroeg 40 euro per lopende meter. “De kostprijs voor het beveiligen van onze wegen tegen overstekend wild gaat sterk de hoogte in. Momenteel lopen er projecten voor de N75, voor de E34, langsheen de RO (Zoniënwoud), langs de E19/HSL en langs de E313 in Beverdonk, met een kostprijs die 1 miljoen euro overstijgt,” stelt Van Mechelen vast.

Nog maar het begin

“Het is duidelijk dat dit nog maar het begin is van de noodzakelijke investeringen. Het everzwijn en ander groot wild verovert stilaan opnieuw Vlaanderen. Voor mens en dier is het belangrijk dat er geen confrontaties plaatsvinden op de wegen, want dat leidt tot gevaarlijke situaties. De lopende investeringen zorgen voor een oplossing in de eerste zones waar everzwijnen en reeën terug werden opgemerkt. Ondertussen is dat areaal stelselmatig uitgebreid en dienen vergelijkbare investeringen zich ook op andere plaatsen aan”, besluit Dirk Van Mechelen.

Tags: ,