MENU

Doorbraak voor ontsluiting Antwerpen-Turnhoutstellung

Uit vrees voor een aanval vanuit het neutrale Nederland begon de Duitse bezetter in 1917 met de aanleg van een verdedigingslinie tussen Antwerpen en Turnhout. Deze linie met loopgraven, bunkers en andere versterkingen werd enkele jaren geleden herontdekt naar aanleiding van de analyse van een collectie luchtopnames. Ondertussen werden op initiatief van de provincie Antwerpen alle overblijfselen in kaart gebracht.

“Uit dat onderzoek blijkt dat de relicten van de Antwerpen-Turnhoutstellung, zelfs in een internationale context, tot de best bewaarde behoren. Onder andere in het Mastenbos in Kapellen is de volledige loopgravenstructuur met de versterkingen quasi integraal bewaard gebleven over een afstand van verschillende kilometers”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen.

“In het kader van de op stapel staande herdenkingen van 100 jaar Groote Oorlog hebben deze loopgraven een bijzondere meerwaarde. Ze geven niet alleen inzicht over een minder gekend aspect van de relatie tussen neutraal Nederland en door Duitsland bezet België, hun bewaringstoestand maakt ook dat het toeristisch potentieel enorm is”, vervolgt de voormalige erfgoedminister.

“Ik heb bij de Vlaamse Regering herhaaldelijk aangedrongen om naast de evidente aandacht voor de Westhoek ook de andere relicten elders in Vlaanderen die refereren aan de Eerste Wereldoorlog niet uit het oog te verliezen. Eerst werd de boot stelselmatig afgehouden en werd dit afgedaan als een lokaal dossier. Ondertussen is ook de Vlaamse overheid overtuigd van het belang van dit dossier. Nadat eerder Vlaams minister Joke Schauvliege aangaf, als voogdijminister voor het agentschap Natuur en Bos – de eigenaar van het mastenbos-, actief te willen meewerken aan een ontsluitingstraject is ondertussen ook voor Vlaams erfgoedminister Geert Bourgeois het belang duidelijk.

Tijdens de bespreking van de voortgangsrapportage rond 100 jaar Groote Oorlog heb ik nogmaals gevraagd naar de stand van zaken rond de bescherming en de mogelijkheden voor toeristische ontsluiting”, gaat Van Mechelen verder.

“Minister Bourgeois heeft op mijn vraag het engagement van de Vlaamse regering bevestigd om in overleg en in samenwerking met alle betrokkenen werk te maken van de toeristische ontsluiting van deze oorlogsrelicten. Die ontsluiting biedt zeer veel mogelijkheden. Veel Nederlanders zijn sterk geïnteresseerd in de Eerste Wereldoorlog. Het is echter opvallend dat zij massaal een bezoek brengen aan de streek rond Verdun of de andere Franse slagvelden, maar dat zij er zich nauwelijks van bewust zijn dat ook in ons land schitterende plaatsen te bezoeken zijn. Gezien de directe link met Nederland en de schitterende bewaringstoestand van de loopgraven en bunkers biedt de ontsluiting van deze sites enorm veel mogelijkheden. Ik ben dan ook verheugd dat ook de Vlaamse overheid stilaan overtuigd is van het potentieel en aanvaard graag de uitgestoken hand om op korte termijn en in overleg verdere stappen te ondernemen”, besluit de Kapelse burgervader.

Tags: