MENU

Actualiteitsmotie tot besluit van het op 8 mei 2013 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de gevolgen voor mens en milieu van het ongeval met een goederentrein met chemische lading in Wetteren

Het Vlaams Parlement,

– gehoord het actualiteitsdebat;

– gehoord het antwoord van de Vlaamse Regering

 

  • overwegende dat de betrokken bevolking van Wetteren en bij uitbreiding van gans Vlaanderen recht heeft op een duidelijke communicatie over de gevolgen van de treinramp in Wetteren voor mens en milieu, en dit op korte en lange termijn overwegende dat er nood is aan een zo veilig mogelijk traject voor het vervoer van gevaarlijke stoffen met het spoor

  • vraagt de Vlaamse Regering zo vlug mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de gevolgen voor mens en milieu op korte en lange termijn van de treinramp in Wetteren, van het terechtkomen van gecontamineerde stoffen in de riolering, van het lozen van het koelwater in de Schelde en van de eventuele andere risico’s;

  • vraagt de Vlaamse Regering om prioritair werk te maken van de kartering van de

    ondergrondse leidingen;

  • vraagt de Vlaamse Regering om haar beslissing omtrent het niet-prioritair realiseren van goederenspoor 11 te herbekijken en ervoor te zorgen dat de verdere uitbouw van goederenspoor 11 zo snel mogelijk wordt gerealiseerd teneinde op die manier niet langer treinen met gevaarlijke stoffen door Ekeren, Kapellen, Heide, Kalmthout en Essen te laten rijden;

  • vraagt de Vlaamse Regering om ervoor ze zorgen dat op alle geëigende niveaus en binnen alle relevante bedrijven en instanties crisis- en veiligheidscoördinatoren aangeduid worden;

  • vraagt de Vlaamse Regering om er bij de geëigende Europese organen op aan te dringen dat bij treinvervoer van gevaarlijke stoffen de parameters worden veranderd, zodat alleen stoffen samen kunnen worden vervoerd die op dezelfde manier bestreden kunnen worden bij brand of andere calamiteit en/of die op dezelfde manier reageren wanneer de stof of onderdelen ervan vrijkomen.

 

Fientje MOERMAN

Sas VAN ROUVEROIJ

Dirk VAN MECHELEN