MENU

Drones inzetten voor brandpreventie Kalmthoutse Heide.

Het aanhoudende koude en droge weer van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat sinds gisteren de code oranje van toepassing is op de Kalmthoutse Heide en andere brandgevoelige natuurgebieden. Dirk Van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Kapellen, pleit voor de inzet van drones voor brandpreventie en -detectie. “Uitgerust met een infrarood- of andere warmtecamera kunnen deze op afstand gestuurde vliegtuigjes grote zones bestrijken en brandhaarden ontdekken, waardoor er snel ingegrepen kan worden,” zegt Van Mechelen.

 

Enkele jaren geleden werd de Kalmthoutse Heide voor een groot deel verwoest door brand. “De gevolgen van de zware brand werken nog altijd door,” zegt Van Mechelen, die als burgemeester van Kapellen nauw betrokken is bij het dossier van de Kalmthoutse Heide. De Heide paalt immers aan het Kapelse grondgebied. “Ondertussen zijn er miljoenen euro’s geïnvesteerd in een aangepast beheer om de Heide te herstellen. Die inspanningen zullen nog jaren moeten worden volgehouden. Preventie is daarom zeker geen overbodige luxe,” stelt Dirk Van Mechelen.

 

Verder gaan in branddetectie

 

“Zoals geweten, werd de hulpverlening van de vorige brand grondig geanalyseerd. Onder andere een gebrekkig werkend communicatiessyteem en verouderd materieel kwamen daarbij als pijnpunten naar voor. Daar werd ondertussen aan tegemoet gekomen, onder andere door de aanschaf van een nieuwe bluswagen, aangepast aan het terrein”, gaat Van Mechelen verder. “Ik ben er echter van overtuigd dat we nog een stap verder kunnen gaan, zeker op het vlak van branddetectie.”

 

Van Mechelen denkt daarbij aan de inzet van drones, kleine onbemande en van op afstand gestuurde vliegtuigjes. “De gebruiksmogelijkheden van deze drones nemen steeds toe. Tegelijkertijd wordt de kostprijs voor aankoop of inzet steeds aantrekkelijker. Deze drones kunnen worden ingezet voor branddetectie. Uitgerust met een infrarood- of andere warmtecamera kunnen zij grote zones bestrijken en kan er op een eenvoudige manier worden gekeken of en waar er brandhaarden zijn. Wanneer er brand is uitgebroken, kunnen deze toestellen ook helpen nagaan waar de echte haarden zich daadwerkelijk bevinden. Ik zie alleen maar voordelen en hoop daarom dat de Vlaamse overheid op korte termijn tot aankoop of huur overgaat.”

 

Goedkoper dan inzet brandweerlieden of herstelkosten Heide

 

De kostprijs kan voor Van Mechelen alvast geen argument zijn om het niet te doen. “Zelfs in budgettair moeilijke tijden is dergelijke investering sterk te verantwoorden. Het gaat immers maar over een fractie van de kostprijs van de inzet van de vele brandweerlieden voor de bestrijding van de vorige brand in de Heide en van de kostprijs voor het herstel van de Heide, die in de miljoenen loopt. Tegelijkertijd zorgt deze manier van werken ervoor dat we zo weinig mogelijk mensen moeten blootstellen aan risico’s”, besluit Van Mechelen.

Lees hier het artikel uit het Nieuwsblad

Lees hier het artikel uit De Gazet van Antwerpen

 

Tags: , ,