MENU

‘70 dagen opzoekwerk voor 1 parlementaire vraag, dat is toch niet meer ernstig?’

De Vlaamse ambtenaren zijn het spuugzat dat ze elke dag opnieuw overstelpt worden met vragen van parlementsleden. ‘Soms zijn die compleet zinloos’, zegt de Vlaamse topambtenaar Dirk Van Melkebeke. ‘Er is dringend nood aan een selectiecriterium.’

‘Een voorbeeld: Welke subsidies zijn er tijdens uw legislatuur al uitgereikt en aan welke verenigingen en instanties? De vraag was aan alle ministers gesteld en kostte in totaal zeventig werkdagen om ze op te lossen. Het antwoord was een dik pak papier. Nog een: Hoeveel parkeerplaatsen zijn er in de kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid? Daarvoor moesten we tot bij het kleinste sluisgebouw gaan kijken om ze te inventariseren. Ik weet niet wat er het nut van is om dat te weten.’ Topambtenaar Dirk Van Melkebeke, voorzitter van het college van ambtenaren-generaal, is de ‘tsunami’ aan parlementaire vragen grondig beu. ‘Er zullen aan het einde van dit parlementair werkjaar in totaal zevenduizend vragen gesteld zijn aan de Vlaamse ministers en die moeten telkens opnieuw beantwoord worden door de ambtenaren van hun departement. Alleen al op mijn departement is er iemand voltijds bezig met het coördineren van die vragen. Ik begrijp dat het de taak is van het parlement om de uitvoerende macht te controleren, maar ik stel me soms de vraag of het nog wel zinvol is. Er is nood aan een selectiecriterium’, aldus Van Melkebeke.

Ook federaal is er een probleem: sinds het begin van de legislatuur werden al 6.852 vragen gesteld. Frank Van Massenhove, topman van de FOD Sociale Zekerheid, sluit zich aan bij de oproep om selectiever te zijn. ‘Want het weegt enorm zwaar door. En meestal gebeurt er nooit iets met het antwoord. Geen wetsvoorstel, zelfs geen nota. Mijn mensen zeggen dat ze 30 procent van hun werk als nutteloos beschouwen en dat is voor een groot deel te wijten aan die vragen.’

‘Ondermijning democratie’

De topambtenaren krijgen de steun van Kamerlid Herman De Croo (Open VLD), die met lede ogen aanziet hoe sommigen van zijn collega’s tweeduizend vragen per legislatuur stellen. Maar de fervente vragenstellers van het Vlaams Parlement voelen zich beledigd. ‘Het is toch hemeltergend dat de ambtenarij die antwoorden niet met één druk op de knop tevoorschijn kan toveren?’, zegt Dirk Van Mechelen (Open VLD), die de vraag over subsidies stelde. ‘Misschien zou ze beter eerst aan haar eigen efficiëntie werken.’

Peter Reekmans (LDD), met 1.403 vragen recordhouder in het Vlaams Parlement, noemt de uitspraken van de topambtenaar een ‘ondermijning van de democratie’.

‘Als parlementsleden niet meer vrij zijn om vragen te stellen, kan je het parlement evengoed opdoeken. In andere landen wordt er gevochten om het recht op vragen stellen te bekomen. Het is de kiezer die moet oordelen over de kwaliteit van zijn vertegenwoordigers, niet de ambtenarij. Ik ga de minister hierover ondervragen.’

 

Het Nieuwsblad 21/03/13