MENU

Vlaanderen wil Slag van Waterloo dan toch niet herdenken.

 

Woensdag 9 januari werd in de commissie onroerend erfgoed van het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie van Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen weggestemd. Het voorstel vraagt de Vlaamse Regering een traject op te zetten rond de herdenking van de slag van Waterloo in 2015.

Op 8 juni 1815 werd het Franse leger van Keizer Napoleon verslagen door een Geallieerd coalitieleger. Ongetwijfeld zal de 200-jarige herdenking heel wat belangstelling met zich meebrengen. De Waalse gewestregering trok liefst 40 miljoen euro uit voor de herinrichting van het slagveld en voor de verdere toeristische ontsluiting ervan (ter vergelijking: voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog trekt Vlaanderen 25 miljoen euro uit).

In april 2011 liet Vlaams minister Geert Bourgeois in een persbericht weten dat hij afspraken had gemaakt met zijn Waalse collega om ook Vlaanderen te betrekken bij de herdenking. Beide ministers en hun administraties zouden geregeld overleg hebben en voorstellen uitwerken.

“De resolutie die in de commissie door de meerderheidspartijen werd weggestemd had als enige bedoeling om ervoor te zorgen dat er effectief werk wordt gemaakt van zo’n traject”, zegt initiatiefnemer Dirk Van Mechelen. “De ervaring met de voorbereidingen rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog tonen aan dat dergelijke zaken heel wat voorbereiding vragen. In de week dat Vlaams minister Geert Bourgeois nog de resultaten van een studie voorstelde, waarin werd gewezen op het economische belang van de toeristische sector, zou je verwachten dat iedereen dit voorstel zou steunen. Zeker ook omdat we in Vlaanderen met bijvoorbeeld het Fort Napoleon in Oostende en het Koninklijk Paleis op de Antwerpse Meir over een aantal aantrekkelijke sites beschikken die in aansluiting op een bezoek aan het slagveld kunnen worden bezocht. Als je weet dat men mikt op 500.000 bezoekers per jaar is het potentieel onmiddellijk duidelijk”, vervolgt Van Mechelen.

“Ik was dan ook zeer verwonderd dat de meerderheid dit voorstel van resolutie niet wou steunen. Blijkbaar is er sinds de aankondiging van april 2011 niets gebeurd en wordt vanuit die optiek het belang van de herdenking in vraag gesteld. Iedereen met enig historisch besef weet echter dat niet alleen binnen Europa maar mondiaal 200 jaar Waterloo op heel wat belangstelling zal kunnen rekenen. Het blijft ook eigenaardig vast te stellen dat partijen die het steeds over transfers hebben, nu geen gebruik willen maken van de mogelijkheid om ook in Vlaanderen een toeristisch en economisch graantje mee te pikken van de investeringen van de Waalse overheid”, besluit de vroegere erfgoedminister.

Tags: ,