MENU

Nu toch bosbrandweerwagens voor de Kalmthoutse Heide

De Kalmthoutse Heide is het oudste natuurgebied van ons land. Uiteraard kent Dirk Van Mechelen de natuurpracht van de heide, die overigens deels op het grondgebied van Kapellen ligt. Als burgemeester van die gemeente is hij er zich evenzeer bewust dat ook gevaren verbonden zijn aan deze natuurpracht. Denken we maar aan de omvangrijke brand van enkele jaren geleden op de Heide.

 

Dankzij de inzet van de lokale brandweerkorpsen kon die brand uiteindelijk bestreden worden. De schade was echter enorm. De kostprijs voor het herstel van de heide wordt geschat op 3.500.000 euro.

Een analyse van de ramp en de manier waarop ze werd bestreden, legde een aantal knelpunten bloot. Het belangrijkste daarvan was dat de korpsen beschikten over te weinig gespecialiseerd materieel. Het ingezette materieel was bovendien verouderd.

Concreet ging het onder andere over een bosbrandweerwagen die 15 jaar geleden door de Vlaamse overheid tweedehands was aangekocht en ter ebschikking was gesteld van de korpsen in de omgeving van de Kalmthoutse Heide. De Vlaamse overheid is immers eigenaar van het grootste gedeelte van de Heide.

 

In antwoord op eerdere vragen van Dirk Van Mechelen gaf Vlaams natuurminister Joke Schauvliege aan dat de Vlaamse overheid niet de intentie had om te voorzien in de vervanging van die verouderde bosbrandweerwagens. Het was geen prioriteit en ook budgettair was er onvoldoende ruimte.

 

“Ik heb me steeds verzet tegen die beslissing”, stelt Dirk Van Mechelen. “Iedereen weet dat preventie essentieel is en op lange termijn kostenbesparend. Een nieuwe bosbrandweerwagen kost ongeveer 250.000-300.000 euro. Dat is minder dan een tiende van het bedrag dat nodig zal zijn om de gevolgen van de brand ongedaan te maken. Blijkbaar is mijn aanhoudend pleidooi toch niet in dovemansoren en werd er onlangs een aanbesteding georganiseerd voor de aankoop van twee nieuwe bosbrandweerwagens. Eén voor inzet in Limburg en één voor inzet in het noorden van Antwerpen. Uiteraard is het goed nieuws dat die nieuwe wagen er nu komt, al blijf ik het jammer vinden dat mevrouw Schauvliege niet onmiddellijk na de brand op deze vraag is ingegaan, mede omdat de vraag vanuit de oppositie in het Vlaams Parlement kwam”, besluit de voormalige begrotingsminister.

 

Om nog wat meer details te krijgen over de aankoop heeft Dirk Van Mechelen opnieuw een aantal vragen gesteld aan minister Schauvliege. U kan het dossier hier lezen.

Tags: ,