MENU

Toespraak inhuldiging tentoonstellingsruimte Oud Gemeentehuis.

Dames en Heren,

Sommige gebouwen fungeren echt als een baken in een gemeente. Het is een herkenningspunt dat je doet beseffen dat je terug ‘thuis’ bent. Net zoals een belfort of een kerktoren, die reeds vanop afstand zichtbaar zijn, is ook dit oud-gemeentehuis een baken in Kapellen.

Iedereen die hier woont, werkt of gewoon voorbij rijdt heeft dit gebouw in al zijn grandeur reeds kunnen bewonderen.

Het oud-gemeentehuis, van de West Vlaamse architect Maes uit Hooglede, is tot op vandaag nog een statig gebouw in eclectische stijl. Hij liet zich inspireren door de verschillende bouwstijlen uit het verleden, en voegde ze samen tot een nieuw samenhangend geheel.

Tegelijkertijd werd getracht om via symbolen en tekens een duidelijk boodschap te geven aan de mensen. ‘Arbeid adelt’ en ‘Rust Roest’ klinken vandaag dan misschien wat moraliserend, ten tijde van de oprichting van dit gebouw waren het voor de bevolking na te streven deugden. Ook de standbeelden van de aartshertogen Aelbrecht en Isabella, mogelijk als veruiterlijking van de welvaart in de gemeente, passen in een traditie om ten tijde van de 75e verjaardag van de onafhankelijkheid van het land (het gemeentehuis werd tussen 1904 en 1909 gebouwd) op zoek te gaan naar verbindende figuren.
Onder de koepel kreeg ook Sint-Jacobus de Meerdere, de patroonheilige van de gemeente, een plaats.

Dames en heren,

Van bij de oorsprong was dit een multifunctioneel gebouw. Het fungeerde uiteraard als gemeentehuis, maar zoals opschriften boven enkele toegangen ons doen herinneren, ook de ‘Veldwachter’ en de ‘Brandweer’ vonden hier hun uitvalsbasis.

Na het vertrek van de gemeentelijke administratie naar het Kasteel Beukenhof, namen de politiediensten het volledige gebouw in gebruik.

Net door die multifunctionaliteit was het gebouw erg dienstig en werd het na het vertrek van de politie, deels verbouwd en gebruikt als standplaats voor de astronomische Smoldersklok en als toonstellingsruimte.

Toch was het al een tijdje duidelijk dat er nood was aan een nieuw toekomstperspectief voor dit gebouw en haar troosteloze omgeving.

We wilden het een nieuw leven, een nieuwe ziel geven. Het zou niet alleen een baken, maar ook een echte lichtbaken worden in ons centrum.

Samen met de Vlaamse Bouwmeester werd een visie voor de herbestemming van dit pand uitgewerkt, waarbij ook een betere toegankelijkheid van het gebouw werd nagestreefd, zodat voortaan eenieder effectief kan genieten van de waaier aan activiteiten die hier zal worden aangeboden.

In de nieuwe plannen werd gekozen voor het volledig saneren van de achterzijde en het realiseren van een nieuwe aanbouw. Door de unieke vormgeving en het uitzicht is dit uitstekend geslaagd: duidelijk afleesbaar maar toch sober om de eigenheid van het gebouw blijvend tot haar recht te laten komen. Meer dan puik werk van het architectenteam van A 154 uit Gent.

De nieuw gekozen functies sluiten perfect aan bij de identiteit en de gebruiksmogelijkheden van dit pand. Samen met een privé-partner werd er op het gelijkvloers en de eerste verdieping een brasserie gerealiseerd. Op de zolderverdieping hebben we een schitterende polyvalente ruimte en de nieuwbouw wordt gebruikt voor tentoonstellingen en evenementen, onder de naam EXPOG: Expo is logisch en OG staat voor Oud Gemeentehuis.

De wisselwerking tussen beide zorgt voor een echte win-winsituatie: de horecazaak zorgt voor een lagere toegangsdrempel, waardoor mensen gemakkelijker binnenkomen en ongetwijfeld ook de kans te baat nemen om een tentoonstelling te bezoeken. Maar de horecazaak kan op haar beurt profiteren van die mensen, die hier naar een tentoonstelling of evenement komen en even blijven nagenieten in de gelagzaal of op het terras.

Dames en heren,

Ik wil dan ook uitdrukkelijk iedereen die aan de realisatie van deze verbouwing heeft meegewerkt van harte danken. Het heeft soms bloed, zweet en tranen gekost, maar het resultaat is dan ook echt de moeite waard.

Graag ook een bijzonder woord van dank aan de mensen van onze gemeentelijke administratie en van het Cultureel Centrum, maar ook aan collega Frederic Van Haaren, wiens haren thans iets grijzer kleuren dan voorheen.

Ik ben bijzonder fier dat we hier vanavond het glas mogen heffen op het nieuwe elan voor dit oud-gemeentehuis van Kapellen.

Trialoog, de tentoonstelling die we hier vandaag aan u voorstellen, getuigt van onze toekomstplannen: eigen, kwalitatieve initiatieven vinden hier een nieuwe plek.

Overigens blijkt uit Trialoog nog maar eens dat er in Kapellen veel creativiteit in de lucht zat. Terwijl we hier enkele jaren geleden nog een tentoonstelling mochten inrichten van Jo Crepain, één van onze, jammer genoeg veel te vroeg, ontvallen toparchitecten, kunnen we vandaag kennis maken met het werk van internationaal vermaarde artiesten. Alle drie zijn ze hier geboren, of hebben ze hier gewerkt of gewoond. Allemaal vonden ze hier inspiratie voor hun veelzijdige en diverse oeuvre.

Dames en heren,

Het is me een waar genoegen deze tentoonstelling met werk van Rob Bruyninckx, Jan Vanriet en Rik De Vos officieel te openen. Dat het de start mag betekenen van een intens en kwalitatief gebruik van ‘t Oud-gemeentehuis.