MENU

Nieuwbouw Albe feestelijk ingehuldigd

Aan de Lobelialaan heeft Albe vrijdag de nieuwbouw feestelijk ingehuldigd. Albe voorziet in woongelegenheid en dagbesteding voor een vijftigtal volwassenen met een handicap.

De realisatie van het gebouw heeft alles bij elkaar tien jaar geduurd. Het kasteeltje blijft eveneens zijn woonfunctie behouden. Op het binnenplein tussen het kasteel en de nieuwbouw zal later nog een kiosk gebouwd worden.

De inhuldiging van de nieuwbouw kreeg een feestelijk tintje door het oplaten van ballonnen. ‘Een nieuwe parel aan de kroon van de Kapelse zorgverlening’, zo noemde burgemeester Dirk Van Mechelen (Open VLD) de realisatie.

Om de nieuwbouw te kunnen realiseren, heeft het gemeentebestuur van Kapellen eerst de verkavelingsvoorschriften van het kasteeldomein moeten wijzigen.

Albe plant later nog een nieuwbouw op de plaats van de huidige woningen in de Christiaan Pallemansstraat in het centrum van Kapellen.

Bekijk Hier meer foto’s

Toespraak Dirk van Mechelen

 

Dames en Heren,

 

Enkele maanden geleden stelde de gemeente Kapellen haar eerste woonbeleidsplan voor. In dit lijvige document geeft de gemeente haar visie over het toekomstig beleid rond (sociaal) wonen in Kapellen.

Eén van de elementen die uit dat woonbeleidsplan blijkt, is dat mensen over het algemeen graag in Kapellen wonen. Daar zijn verschillende redenen voor, maar de twee voornaamste zijn dat mensen houden van de groene omgeving en de ruimte hier en dat er veel zorgvoorzieningen zijn.

Die groene omgeving is onder meer te danken aan de vele landhuizen en kasteeltjes die hier vooral op het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw werden opgetrokken.

Op het vlak van zorgvoorziening valt het op dat naast het groot aantal faciliteiten in rust- en verzorgingstehuizen, zeer veel initiatieven die zich inzetten voor het welzijn van andersvaliden of andere kansengroepen in onze gemeente een onderkomen hebben gevonden.

 

Dames en heren,

Albe bekleedt wel een bijzondere plaats in dat rijtje van welzijnsvoorzieningen. De werking van de vzw richt zich immers tot één van de meest moeilijke groepen, met name volwassenen met een mentale beperking die daarbij ook nog worden geconfronteerd met gedrags- of psychiatrische problemen. Het hoeft geen betoog dat er in vele andere instellingen geen plaats is voor deze mensen of dat ze niet de begeleiding krijgen die ze nodig hebben.

Albe heeft er echter bewust voor gekozen om voor deze mensen “een thuis” te creëren. Een plaats waar ze in groep kunnen samenleven, maar waar ze ook kunnen participeren aan activiteiten aangepast aan hun mogelijkheden.

De afgelopen jaren heeft Albe heel wat geïnvesteerd in bijkomende infrastructuur die het toelaat om nog meer op maat te gaan begeleiden, onder andere door een plaats te creëren voor beschermd wonen. De laatste vrucht van die arbeid is deze nieuwbouw hier in de Lobelialaan, in de nabijheid van het kasteel dat als centrale uitvalsbasis fungeert.

 

In de eerste plaats wens ik in ieder geval iedereen te feliciteren die op een of andere manier heeft meegewerkt aan de bouw van deze nieuwe leef- en woonomgeving. Persoonlijk vind ik het bijzonder goed dat wordt getracht om via kleinschalige leefprojecten te zorgen voor integratie in de Kapelse leefgemeenschap. Het toont ook aan dat onze maatschappij op dat vlak stilaan volwassen wordt. Dat ze beseffen dat andersvaliden en/of mensen met gedrags- of psychiatrische stoornissen ook hun plaats verdienen in de samenleving.

 

Dames en heren,

Albe probeert via verschillende kleinschalige projecten te diversifiëren al naargelang van de mogelijkheden en de wensen van degenen die ze begeleiden. Voor sommigen is welke vorm van zelfstandig wonen dan ook uitgesloten, voor anderen is het een logische volgende stap in hun ontwikkeling. Vanuit Albe wordt getracht steeds een oplossing op maat te maken. Daarbij, en de gemeente juicht dit toe, wordt ook meer en meer gekeken naar plaatsen buiten de beslotenheid van dit domein. Dat is positief. Het sluit bovendien bijzonder goed aan bij de langetermijnvisie die de gemeente heeft ontwikkeld op het vlak van wonen.

Met betrekking tot de diverse aspecten van sociaal wonen zijn wij van oordeel dat we moeten opteren voor verschillende kleinschalige projecten verspreid over de gemeente. Dat is de beste manier om te zorgen voor een sociale mix. De grootschalige projecten waarbij grote sociale woonwijken of –blokken hebben ondertussen aangetoond dat die sociale mix niet wordt bereikt.

 

De vzw Albe is ook inspirerend wanneer het om een andere grote uitdaging in ons woonbeleidsplan aankomt. Zoals eerder gesteld is de groene gordel die wordt gevormd door de aaneenschakeling van domeinen met kastelen of landhuizen, een belangrijke aantrekkingspool voor onze gemeente. Het blijft echter zaak te blijven zorgen voor het gebruik van die kastelen en landhuizen en de domeinen die errond liggen. Vaak worden ze te groot of lopen de onderhouds- en beheerskosten te hoog op om bewoond te blijven door één familie. Het is belangrijk dat er mogelijkheden zijn en blijven om naar andere bestemmingen over te stappen, zolang die de intrinsieke erfgoedwaarden van de panden en hun omgeving respecteert. Het concrete voorbeeld van het domein Haezeldonck toont alvast aan dat de creatie van nieuwe woonvormen één van de antwoorden is op de geformuleerde uitdagingen.

 

Ik hoop dan ook dat de vzw Albe op de ingeslagen weg blijft voortgaan en verder blijft investeren in de uitbouw van de vereniging en de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen.

Wij zijn dat als gemeente in ieder geval bijzonder genegen. De samenwerking verloopt immers optimaal met bijzonder veel respect voor ieders bekommernis. Ik hoop dan ook dat we in de toekomst nog vele gelegenheden zoals vandaag zullen kennen om elkaar te ontmoeten en het glas te heffen op een nieuwe stap naar de toekomst.

 

Ik dank u.

Tags: