MENU

Aankoop bosbrandweerwagens

 

Geachte mevrouw minister,

 

Een evaluatie van de bestrijding van de grote brand op de Kalmthoutse Heide enkele jaren geleden, legde een aantal knelpunten bloot. Eén ervan was het verouderde materieel, met name één bosbrandweerwagen die 15 jaar eerder tweedehands door de Vlaamse overheid ter beschikking werd gesteld van de lokale brandweerkorpsen.

In antwoord op eerdere vragen gaf u aan dat er geen intentie was om lessen te trekken uit deze evaluatie en een nieuwe bosbrandwagen ter beschikking te stellen.

Recent raakte bekend dat u toch opdracht gaf tot het organiseren van een aanbesteding voor de aankoop van een nieuwe bosbrandweerwagen.

 

Naar aanleiding van die vaststellingen had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

  1. Welke elementen in het dossier deden u van mening veranderen en zorgden ervoor dat in tegenstelling tot eerdere antwoorden de Vlaamse overheid toch bereid is om bosbrandweerwagens aan te kopen?
  2. Wat zijn de technische kenmerken van de wagens die zullen worden aangekocht?
  3. Op basis van welke elementen werd beslist een voertuig met deze technische kenmerken aan te kopen? Gebeurde dit in overleg met de betrokken brandweerkorpsen?
  4. Waarom fungeert het korps  van Wuustwezel als aanbestedende overheid voor de aankoop van dit voertuig?
  5. Op welke manier zijn er afspraken gemaakt met de andere korpsen met betrekking tot het gebruik van deze wagen?
  6. Zijn er nog andere maatregelen die door de Vlaamse overheid zullen worden getroffen op het vlak van brandpreventie en –bestrijding?

Tags: