MENU

Toespraak Nationale Feestdag 21 juli 2012

Dames en Heren,

 

toen we hier vorig jaar samen kwamen aan het beeld van De treurende moeder, zag de toekomst voor ons land er erg somber uit.

Ons land zat immers in een enorme impasse. Dertien maanden na de federale verkiezingen was er nog steeds geen regering. Standpunten werden verscherpt, zondebokken gezocht en internationaal kwamen we in het vizier van de woelige en genadeloze financiële markten.

 

We zijn ondertussen één jaar later en als er één ding duidelijk is, dan is het wel dat er heel veel kan keren op één jaar tijd, indien daarvoor de politieke wil en moed voor aanwezig is. Het vroeg meer dan vijf minuten en het was uiteindelijk een nieuwe generatie van jonge partijvoorzitters die hun verantwoordelijkheid opnamen en voor een institutionele doorbraak zorgden.

 

De situatie is thans grondig gekeerd ten goede. De zesde staatshervorming heeft ervoor gezorgd dat, na meer dan vijftig jaar van controverse, het probleem van Brussel-Halle-Vilvoorde definitief tot het verleden behoort.

 

Niets te vroeg overigens, want het was meer dan tijd om met een vastberaden regering de echte problemen aan te pakken en de reële uitdagingen te beantwoorden.

Gedaan met elkaar nutteloze verwijten te maken, maar daadwerkelijk besturen!

Hierdoor zien we zelfs een belangrijke positieve kentering op de financiële markten. België is terug een betrouwbare partner met als voorlopig ongeziene hoogtepunt, het gegeven dat ons land tegen negatieve rente staatsobligaties heeft kunnen verkopen.

 

Dames en heren,

 

Wat we vooral niet mogen doen, is blijven stilstaan en tevreden omkijken. Diegenen die denken dat de grootste problemen en uitdagingen van de baan zijn, die dwalen.

 

Maar tezelfdertijd moeten we ook durven geloven in onze eigen kracht.

Bij het ontstaan van België in 1830 hebben criticasters gesteld dat dit onnatuurlijk gevormde land, geen lange toekomst zou kennen, en snel terug de speelbal zou worden van de grote landen die haar omringden.

 

Die critici hebben ongelijk gekregen: we gaan stilaan naar de 200ste verjaardag van onze natie.

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat ons groot vermogen om ons telkens opnieuw aan te passen aan nieuwe situaties en maatschappelijke uitdagingen daar in grote mate heeft toe bijgedragen.

Het heeft er ook voor gezorgd dat we ons land structureel hebben kunnen hervormen, zonder uit de hand gelopen conflicten en met respect voor de visie van eenieder .

 

België is daardoor vandaag meer dan ooit het bloeiende centrum en het kloppende hart van Europa geworden.

 

 

Dames en heren,

 

 

Op een dag als vandaag past het om stil te staan bij de rol die onze voorouders hebben gehad bij het tot stand komen van de welvaart van dit land en het welzijn van al haar burgers.

 

Hun inzet, durf en moed mogen wij nooit vergeten!

 

 

Leve de Koning, Leve België.

 

 

 

Ik dank u

 

 

 

Dirk Van Mechelen

Burgemeester

21 juli 2012

Tags: ,