MENU

Slecht invoeren facturen mede oorzaak hoger oplopende verwijlintresten

 

Onderzoek van het bureau Graydon bracht aan het licht dat de Vlaamse overheid een slechte betaler is. Heel wat facturen worden te laat betaald. Dat heeft gevolgen voor de uitvoerder of dienstverlener die op zijn geld moet wachten, maar ook voor de Vlaamse overheid die geconfronteerd wordt met steeds oplopende verwijlintresten. In 2010 liepen die verwijlintresten op tot 10 miljoen euro. De verwachting is dat de teller in 2012 nog veel hoger zal aantikken.

 

Ook Vlaams volksvertegenwoordiger en voormalig begrotingsminister Dirk Van Mechelen is dit niet ontgaan. Hij stelde hierover reeds verschillende parlementaire vragen aan Vlaams minister Philippe Muyters.

Uit het antwoord op die vragen blijkt dat nonchalance en het ontbreken van een uniform invoeringssysteem voor de facturen de belangrijkste oorzaken zijn voor de oplopende betalingsachterstand en de eraan gekoppelde verwijlintresten.

 

In sommige administraties duurt het meer dan 50 dagen, dus langer dan de gemiddelde vervaldagtermijn van een factuur, vooraleer een factuur in het boekhoudsysteem wordt ingevuld. Dat is de eerste stap in een procedure die moet leiden tot uitbetaling van de factuur ”, zegt Dirk Van Mechelen. “In feite gebeurt die stap dus al nadat de betalingstermijn overschreden is”, gaat Van Mechelen verder.

 

Bovendien zijn er ook problemen met het invoeren zelf. Er zijn geen interne richtlijnen binnen hoeveel dagen facturen in het boekhoudsysteem moet worden ingebracht. Dat gebeurt dus verschillend per beleidsdomein. Sommige administratie zorgen er voor dat alles binnen de 8 dagen in het boekhoudsysteem wordt geïntroduceerd. Voor andere loopt dat op tot meer dan 40 of 50 dagen. Vaak is het gewoon nonchalance, in sommige andere gevallen zijn er slechts een beperkt aantal mensen die de facturen in het systeem mogen invoeren en is er niet voorzien in een vervanging bij verlof, ziekte of andere langdurige afwezigheid. Dat is natuurlijk om problemen vragen”, vervolgt de vroegere minister.

 

Het lijkt me logisch dat de Vlaamse Regering snel werk maakt van een duidelijke interne richtlijn die aangeeft op welke manier en binnen welke redelijke termijnen facturen in het boekhoudkundig systeem moeten worden ingevoerd. Op die manier kunnen immers al heel wat verwijlintresten worden vermeden. Geld dat zeker anders en beter kan worden gespendeerd. Want hoe kan je aan de mensen uitleggen dat je een miserietaks wil invoeren die jaarlijks 30 miljoen euro moet opbrengen om het gat in de begroting dicht te rijden, terwijl je terzelfdertijd door nonchalance en slecht beheer op jaarbasis meer dan 10 miljoen euro aan te vermijden verwijlintresten moet uitgeven”, besluit Dirk van Mechelen.

Tags: ,