MENU

Inzet nieuwe Vlaamse technologie moet gestimuleerd worden

Drones of telegeleide vliegende toestellen kwamen recent vooral in de media omwille van de militaire toepassingen.

Gelukkig kunnen ze ook voor meer vredelievende doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn enkele Vlaamse universiteiten zoals de UGent echte voorlopers voor het gebruik van deze innovatieve technologie.

 

Recent maakte de vakgroep Archeologie van de UGent bekend dat ze een Microdrone MD4-1400, een soort helikopter met 4 gesynchroniseerde rotoren, gaat inzetten voor het archeologische structuren te fotograferen. Dergelijke foto’s zullen het bijvoorbeeld mogelijk maken om rechtopstaande archeologische structuren in 3D te documenteren.

 

 

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen volgt deze evoluties op de voet. “Wij mogen best wat fierder zijn op de innovatieve projecten die we hier ontwikkelen. Op een of andere manier is ook de Vlaamse overheid onvoldoende bereid om dergelijke projecten volop te gaan steunen. Recent maakte ik bijvoorbeeld kennis met een andere concrete toepassing van deze drones. In Nederland gebruikt men Vlaamse technologie om beter en gerichter te gaan bemesten. Er worden infraroodopnamen gemaakt van een akker en daarop kan gezien worden op welke plaatsen te weinig meststof aanwezig is en waar er nog voldoende is. Die gegevens worden in de computer van de tractor gelezen en op die manier kan zeer gericht bemest worden. Dat heeft voordelen voor iedereen: voor de landbouwer omdat hij zeer gericht kan bemesten en dus minder meststof nodig heeft, voor de natuur omdat er minder meststof wordt gebruikt en het bemesten alleen gebeurt op die plaatsen waar het nodig is. In plaats van op perceelsniveau kan het nu op microniveau. Hoewel dit bijvoorbeeld in Nederland reeds grotendeels is ingeburgerd, worden dergelijke technieken bij ons nauwelijks toegepast. Wij hebben nochtans alle technologie in huis. Ik heb daarom recent een voorstel van resolutie ingediend met de vraag aan de Vlaamse Regering om een traject op te zetten waardoor deze technologie ook in de Vlaamse landbouw wordt geïntrodiuceerd.”

 

 

Tags: ,