MENU

Brief aan Dhr. Luc Vansteenkiste mbt. spoorwegovergang 28

Geachte heer Vansteenkiste,

Beste Luc,

 

Graag wil ik met dit schrijven verwijzen naar ons gesprek van donderdag 19 juli jl. aangaande het verbeteren van de veiligheid voor voetgangers en fietsers aan spoorwegovergang 28.

 

Deze spoorwegovergang is momenteel erg smal en dwarst zeer schuin het spoor. Daar deze spoorwegovergang een belangrijke verbinding is tussen Kapellen Centrum en Kapellenbos (met ook de gemeentelijke begraafplaats) en tevens aan- en ontsluiting geeft aan de recent aangelegde Fiets – O – Strade (FOS tussen Essen Antwerpen) zouden wij dringend de veiligheid van de zwakke weggebruikers aan deze spoorwegovergang verbeterd willen zien.

 

Wij hebben deze vraag in het verleden reeds verschillende malen gesteld, maar tot op heden mochten wij hier geen positief antwoord op ontvangen. Onder meer naar aanleiding van de grondige renovatie van de huidige spoorwegovergang hebben we fel aangedrongen op een meer globale aanpak en visie, waar we werden integendeel verantwoordelijk gesteld voor mogelijke calamiteiten van het spoorwegverkeer bij uitstel van de geplande werken (zie briefwisseling in bijlage)!

 

Een oplossing zou er in kunnen bestaan om voor de voetgangers en fietsers een aparte oversteek te voorzien loodrecht op de huidige spoorlijn ter hoogte van het (onrechtmatig) afgebroken seinhuis. Deze bijkomende overgang (aan de zuidzijde) zou dan ook naadloos kaansluiten op de FOS in de Koning Albertlei.

 

In het verleden werd steevast gesteld dat dit niet uitvoerbaar was, gelet op de aanwezigheid van wissels op die plaats. Vraag is of deze nog nodig zijn na de buiten gebruikstelling van het militaire spoor.

 

Gelet op de vele incidenten die reeds plaatsvonden aan deze spoorwegovergang met vallende fietsers, scooters maar ook voetgangers lijkt een grondige aanpak, om de verkeersveiligheid te verbeteren, meer dan ooit een noodzaak.

 

Hartelijke dank voor de aandacht die U aan mijn verzoek wil voorbehouden.

Met beste groeten,


Dirk Van Mechelen

 

 

Bekijk hier de brief