MENU

Archeologisch onderzoek – Verplichtingen voor particulieren

Op dit ogenblik voorziet de regelgeving dat alleen voor ‘openbare werken’ archeologisch onderzoek verplicht kan worden gemaakt. In andere gevallen, bijvoorbeeld particuliere initiatieven, geldt de gewone meldingsplicht.

In Ieper wordt daar blijkbaar van afgeweken en wordt vanuit de intergemeentelijke werking wel degelijk archeologisch (voor)onderzoek verplicht gemaakt. Op zich is daar uiteraard niets mis mee, maar het kostenplaatje voor de particulier kan in deze gevallen toch wel zeer grote proporties aannemen. Zeker omdat het archeologisch fonds dat de afgelopen maanden herhaaldelijk werd aangekondigd, voorlopig nog altijd een lege doos blijft.

Dirk Van Mechelen vindt het essentieel dat er voldoende aandacht wordt besteed aan het archeologisch onderzoek. Wel is hij van mening dat dit overal op dezelfde manier en binnen hetzelfde kader moet kunnen gebeuren. Het kan niet dat in de en stad andere regels gelden dan in de andere stad…

 

Vraag & antwoord

Tags: ,