MENU

Visuele vervuiling van hoogspanningslijnen: precedentswaarde

Recent nam de Vlaamse overheid een ietwat eigenaardige beslissing. Netwerkbeheerder Elia deed een aanvraag voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn tussen Zeebrugge en Zomergem. De Vlaamse overheid verleende haar toestemming, maar koppelde daar wel een aantal voorwaarden aan. Iedereen die binnen een straal van 30 meter van de lijn woont, heeft immers recht op een schadevergoeding van 25 % van de waarde van zijn woning. Indien gewenst door de bewoners die niet onder ‘hoogspanning’ willen komen te liggen, is Elia zelfs verplicht de woning over te kopen.

 

De Vlaamse Regering benadrukte dat de maatregelen het gevolg waren van de visuele vervuiling die een hoogspanningslijn met de bijhorende masten met zich meebracht.

In feite wil de Vlaamse Regering niet gezegd hebben dat er mogelijk ook gezondheidsrisico’s zijn voor wie in de nabijheid van dergelijke lijn woont.

Het gevoerde onderzoek is niet eenduidig. In antwoord op een eerdere schriftelijke vraag gaf Vlaams leefmilieuminister Joke Schauvliege aan dat er voor jonge kinderen een beperkt bijkomend gezondheidsrisico zou zijn wanneer kinderen veelvuldig worden blootgesteld aan de straling. Per 2 jaar zou er ongeveer 1 geval van leukemie worden veroorzaakt door blootstelling aan het magnetisch veld van hoogspanningslijnen.

 

En hoewel het een vreemde afweging blijft dat voor een vogelrichtlijngebied de aanleg van een ondergrondse leiding wel kan, maar dat het voor de bebouwde zones niet gebeurt omwille van de hoge kosten, heeft dit dossier een hoge precedentswaarde op verschillende vlakken.

 

Enerzijds omdat in de wandelgangen toch steeds meer en meer wordt aangegeven dat er wel degelijk een gezondheidsrisico is en dat er stap per stap strengere maatregelen komen. Binnenkort zal minister Vandeurzen bijvoorbeeld richtlijnen uitwerken specifiek voor kinderopvang e.d. Dergelijke initiatieven zullen niet langer in de nabijheid van en hoogspanningslijn kunnen. Blijkbaar is het louter om budgettaire redenen dat men naar analogie met Nederland geen stap verder gaat en probeert een uitdoofbeleid voor wonen en werken in de nabijheid van een hoogspanningslijn te realiseren.

 

Ondertussen is er een niet te onderschatten precedent gecreëerd. Ter compensatie van visuele vervuiling door nieuwe infrastructuur kan je immers een schadevergoeding krijgen. Ongetwijfeld zullen de claims niet te tellen zijn wanneer in de toekomst windmolens, afvalovens, crematoria en dergelijke her en der in Vlaanderen worden ingepland.

 

“Ik ben alvast benieuwd hoe de Vlaamse regering met deze uitdagingen zal omgaan.

Tags: