MENU

Ontwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Ontwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2012

De voorzitter:

De heer Van Mechelen heeft het woord.

De heer Dirk Van Mechelen:

Voor het verslag herhaal ik nog eens wat wij bedoelen, minister-president. Sommige van de collega’s die begrotingstechnisch nog mee zijn, zullen mij daarin steunen: als u het begrotingssaldo van de ministeries corrigeert met de terugbetaling van de 1,725 miljard euro, die u in uw ontvangsten hebt bijgeschreven en die ESR-neutraal is, dan is uw ESR-saldo natuurlijk positief, maar uw begrotingssaldo in het eigen dienstjaar heeft een structureel tekort van 405 miljoen euro. Dat is meestal de barometer van uw begroting en een signaal dat u zich op één of twee jaar tijd zult vastrijden door het feit dat dat saldo negatief blijft evolueren, ondanks het feit dat we twee jaar geleden de middelen hebben zien stijgen met 2 miljard euro.

Wat betreft de correctie, het is duidelijk dat we er alle belang bij hebben dat we KBC de kans geven om structureel te herstellen. Als men ervoor kiest om eerst federaal terug te betalen en ons jaarlijks een cheque van 297,5 miljoen euro betaalt, zullen we dat met plezier ontvangen. Dat kan uw begroting alleen maar ten dienste komen. Dat is een eenmalige ‘lucky shot’, natuurlijk gecorrigeerd met de kost die we voor die lening moeten betalen. Maar dan rijst natuurlijk ook de vraag dat wij dit jaar de herfinanciering zullen moeten doen van het fameuze Euro Medium Term Note-programma (EMTN). U weet dat wij dat in 2009 hadden afgesloten met een looptijd van drie jaar en vijf jaar. Als ik mij niet vergis, verviel eind maart 2012 de eerste schijf van 1,250 miljard euro. In december komt daar nog eens 200 miljoen euro bij. Minister, u zult dat toch op een andere manier moeten herfinancieren dan was voorzien in de begroting, namelijk met de middelen van de terugbetaling van de KBC-schuld.

De heer Sas van Rouveroij:

Zo is dat. Niemand kan het zo helder en met zoveel gezag brengen als de heer Van Mechelen. Geef toe, collega’s, dat dit bij deze nog eens duidelijk is gesteld.

 

Lees hier het volledige verslag

Tags: ,