MENU

Actualiteitsdebat over de toekenning van de milieuvergunning voor Uplace Machelen en de cohesie binnen de Vlaamse Regering

De voorzitter:

De heer Van Mechelen heeft het woord.

De heer Dirk Van Mechelen:

Ik luister met stijgende verbazing naar deze toespraak. Ik heb geprobeerd om in dit debat lang te zwijgen. Ik wil echter een vraag stellen aan de fractieleider van CD&V omdat ik me persoonlijk aangesproken voel.

Dat de minister de beslissing van een collega-minister onbegrijpelijk vindt, is onbegrijpelijk, zoals u zei. Maar als diezelfde partij van die minister bij monde van twee belangrijke voormannen uit die partij de huidige en vorige Vlaamse Regering beschuldigt van belangenvermenging – en dat is geen detail – dan is de vertrouwenskwestie zoals onze fractieleider die stelt, meer dan ooit aan de orde.

Ik was zelf de auteur van het Brownfielddecreet van 30 maart 2007. Wij hebben er alles aan gedaan om een zeer transparante regeling uit te werken, dixit Raad van State, dixit alle mogelijke wetenschappelijke studies nadien.

Vandaag is duidelijk dat de meeste brownfieldconvenanten zijn afgesloten in de regio Vilvoorde-Machelen, waar de vervuiling en de brownfields zich opstapelen. Diezelfde partij heeft echter geen enkel probleem gemaakt over de procedures die de regering en de respectieve ministers hebben toegepast. Ik vind het dan ook bijzonder ongepast, om niet te zeggen schandalig dat men die woorden niet terugtrekt en zich verontschuldigt. (Applaus bij Open Vld, LDD en het Vlaams Belang)

De heer Ludwig Caluwé:

Mijnheer Van Mechelen, ik ben het volledig met u eens dat die woorden er ver over waren. Het is dan ook zeer terecht dat de voltallige Vlaamse Regering vorige vrijdag uitdrukkelijk afstand heeft genomen, niet van de woorden van de voorzitter van sp.a maar wel van de vader van de partijvoorzitter van sp.a.

 

Lees hier het volledige verslag

Tags: , ,