MENU

Wachtbekkens

Geachte mevrouw minister,

 

In antwoord op vraag 97 probeerde u mij gerust te stellen met betrekking tot de veiligheid van de wachtbekkens in de Denderstreek. Op basis van de antwoorden blijven echter toch een aantal bedenkingen.

 

Naar aanleiding van die vaststellingen had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

1: Waar bevinden zich momenteel de verschillende GOG’s in Vlaanderen? Wat is van elk van deze GOG’s de bergingscapaciteit en hoe verhoudt die zich tot de oorspronkelijke bergingscapaciteit van de betrokken zone? Welke extra technische beveiligingsmaatregelen zijn genomen?

2: Wat zou voor elk van deze plaatsen de theoretische impact zijn, mocht ondanks alle maatregelen het wachtbekken toch niet naar behoren functioneren omdat de electromechanische installaties niet werken en/of er een probleem is met de dijken? Welk gebied zou in dat geval onder water komen te staan?

Tags: ,