MENU

Wachtbekkens – Denderstreek

De Vlaamse overheid voert op een aantal plaatsen grote werken uit om woon- en andere gebieden te beschermen tegen overstroming. Onder andere de inrichting van wachtbekkens of gecontroleerde overstromingsgebieden is zo’n maatregel.

Uiteraard is dat een goede zaak, maar dan wel onder voorwaarde dat alles optimaal functioneert. En net daar durft het schoentje wel eens te knellen. In het verleden hebben niet goed-functionerende wachtbekkens gezorgd voor grote wateroverlastproblemen op diverse plaatsen.

In haar antwoord geeft minister Schauvliege nog mee dat men zich geen zorgen hoeft te maken en dat er dankzij de hoogtechnologische uitrusting nauwelijks nog overstromingsgevaar bestaat.

“Ik wil de minister uiteraard graag op haar woord geloven, maar wil ook de absolute zekerheid dat er geen enkel risico bestaat”, zegt Dirk Van Mechelen daarover. Daarom ook dat ik nog een aantal bijkomende vragen heb gesteld.”

 

Vraag & antwoord

Tags: ,