MENU

Waarschuwingsborden overstekend wild – Locatiekeuze

Iedere regelmatige weggebruiker zal al gemerkt hebben dat er langs de Vlaamse wegen heel wat verkeersborden staan. Soms is het zelfs moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Dat is niet goed, want een overaanbod zorgt voor onachtzaamheid, zelfs in die mate dat het gevaar bestaat dat er ook geen aandacht meer wordt besteed aan gevaar- of waarschuwingsborden die er wel degelijk toe doen.

Eén van de verkeersborden die men op heel wat plaatsen langs de gewest- en autosnelwegen aantreft, is het verkeersbord A27 dat waarschuwt voor de doortocht (het oversteken) van groot wild.

Door de toename van bijvoorbeeld het aantal reeën en everzwijnen in Vlaanderen zal het aantal van deze borden wellicht nog toenemen. Toch had Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen ook een aantal vragen bij de locatiekeuze voor bepaalde borden. Bijvoorbeeld langs de N14 tussen Lier en Dffel staat dergelijk bord opgesteld op een plaats met langs de ene kant aaneensluitende bewoning en aan de andere kant een containerpark. Het gevaar voor overstekend groot wild lijkt daar dan ook bijzonder beperkt.

 

Uit het antwoord van minister Crevits blijkt dat er verspreid over gans Vlaanderen ongeveer 450 van dergelijke borden staan langs gewest- en autosnelwegen. De minister geeft aan dat de plaatsing gebeurde op basis van een ongeval met overstekend wild of omdat daar door de politie, lokale overheden of een bosbeheerder wordt om gevraagd.

 

Vraag & antwoord

Tags: , ,