MENU

Voertuigen De Lijn – Veiligheidsmaatregelen

Geachte mevrouw minister,

 

In antwoord op vraag 198 merkte u op dat de voertuigen van De Lijn niet zijn uitgerust met een zwarte doos. Het blijft uiteraard een eigenaardige vaststelling dat een werknemer van De Lijn verwijst naar dit instrument, terwijl het in de praktijk blijkbaar niet bestaat.

Een aantal van de antwoorden roepen ook enkele nieuwe vragen op.

 

Naar aanleiding van die vaststellingen had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

1: Zijn alleen de kusttrams uitgerust met deze geheugenchips in de huidige stuurelektronica of zijn ook de bussen van De Lijn hiermee uitgerust?
2: Zijn er naast deze geheugenchips in de stuurelektronica bij de kusttrams of bij de bussen nog andere instrumenten ingebouwd die eventuele defecten kunnen detecteren? Over welke instrumenten gaat het en welke fouten kunnen ze precies detecteren?
3: Het lijkt eigenaardig dat deze geheugenchip niet bestand is tegen de impact van een ongeval, waardoor belangrijke gegevens die kunnen bijdragen tot het onderzoek naar de oorzaken van het ongeval, niet beschikbaar zijn. Welke maatregelen zal de minister nemen om ervoor te zorgen dat deze geheugenchip en eventuele andere detectie- en veiligheidsinstrumenten bestand zullen zijn tegen de impact van een ongeval?
4: Op welke basis kon worden vastgesteld dat de geheugenchip stuk was ten gevolge van de impact van het ongeval en dat er niet gewoon een ander defect is opgetreden?
5: Op welke manier en binnen welke tijdsperiode wordt het goed functioneren van de geheugenchip en van eventuele andere detectie- en veiligheidsinstrumenten gecontroleerd? Hoeveel defecten werden vastgesteld en binnen welke termijn worden die hersteld?

 

Tags: ,